Vad är HAP och vad är CPU?
Publicerad den

HAP som är en förkortning av Haschavvänjningsprogrammet har många hört talas om. Men varför togs metoden fram? Hur skiljer sig…


Hur ser det ut med tungt narkotikamissbruk i er stadsdel?
Publicerad den

2011 genomfördes kartläggning av tungt narkotikamissbruk i Göteborg. Under 2012 publicerades rapporten, det hölls presseminarium, tjänstemannaseminarium och efter sommaren en…


Föräldraföreläsning kring det drogförebyggande arbetet
Publicerad den

Mini-Maria och Kunskapskällar´n samarbetar kring ett upplägg där målet är att erbjuda en föreläsning för föräldrarna per läsår och stadsdel….


Risk- och skyddsfaktorer vid cannabisanvändande – en kartläggning i Göteborg
Publicerad den

Cannabis har ökat bland ungdomar i storstäderna och en mer tillåtande attityd till drogen verkar breda ut sig. Presentation av…


Bemötande – när det är svårt
Publicerad den

Stress, press, negativa förväntningar och oväntade händelser kan få oss ur balans och göra det svårt för oss att möta…


Pedagogers ledarskap: Gruppledarskap
Publicerad den

Heldagsföreläsning med fokus på de situationer som upplevs som svårhanterliga ur pedagogens perspektiv, till exempel när barn eller elever agerar…


Nätmobbning och sambandet med traditionell mobbning
Publicerad den

Att bli kränkt via elektroniska medier kan ses som en förlängning av den traditionella mobbningen elever utsätts för i skolan….


Är det mobbning eller är det konflikter?
Publicerad den

Vad är mobbning? Vad skiljer mobbning från konflikt? Vad säger Skolverkets allmänna råd om att främja arbetet med likabehandling?


Göteborgs stads överenskommelse med social ekonomi
Publicerad den

Riktar sig till: Tjänstemän och politiker inom Göteborgs stad
Handlar om:
Arrangeras av: Team Stöd till social ekonomi