Föräldraföreläsning kring det drogförebyggande arbetet

Publicerad den

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak)

Mini-Maria och Kunskapskällar´n samarbetar kring ett upplägg där målet är att erbjuda en föreläsning för föräldrarna per läsår och stadsdel. Du kan anmäla din stadsdel redan nu. Vi kommer att prova under ett läsår och därefter utvärdera för att se om det här erbjudandet motsvarar behoven.

Liknande föreläsning

Hur ser det ut med tungt narkotikamissbruk i er stadsdel?

19 mars, 2015

2011 genomfördes kartläggning av tungt narkotikamissbruk i Göteborg. Under 2012 publicerades rapporten, det hölls presseminarium, tjänstemannaseminarium och efter sommaren en halvdagskonferens om kartläggningen. Därefter har…


Risk- och skyddsfaktorer vid cannabisanvändande – en kartläggning i Göteborg

7 maj, 2014

Cannabis har ökat bland ungdomar i storstäderna och en mer tillåtande attityd till drogen verkar breda ut sig. Presentation av en kartläggning av cannabisanvändandet bland…