Hur ser det ut med tungt narkotikamissbruk i er stadsdel?

Publicerad den

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak) Narkotika

2011 genomfördes kartläggning av tungt narkotikamissbruk i Göteborg. Under 2012 publicerades rapporten, det hölls presseminarium, tjänstemannaseminarium och efter sommaren en halvdagskonferens om kartläggningen. Därefter har stadsdelsnämnderna och hälso- och sjukvårdsnämnderna fått ta del av siffror för sina respektive områden jämfört med hela staden.

Nu erbjuds ni som arbetar med missbruk ute i stadsdelarna att få ta del av er stadsdels siffror jämfört med hela staden. Vi ser gärna att både myndighetsutövare och utförare/resursteam tar del av dessa siffror gemensamt.

Är du/ni nyfikna på era siffror?

Själva presentationen tar ca 40 minuter, till det får man lägga lite tid för frågor och diskussion.

Kontakta Karin Patriksson, tel. 031-367 91 09 eller karin.patriksson@socialresurs.goteborg.se

 

Liknande föreläsning

Föräldraföreläsning kring det drogförebyggande arbetet

25 februari, 2015

Mini-Maria och Kunskapskällar´n samarbetar kring ett upplägg där målet är att erbjuda en föreläsning för föräldrarna per läsår och stadsdel. Du kan anmäla din stadsdel…


Risk- och skyddsfaktorer vid cannabisanvändande – en kartläggning i Göteborg

7 maj, 2014

Cannabis har ökat bland ungdomar i storstäderna och en mer tillåtande attityd till drogen verkar breda ut sig. Presentation av en kartläggning av cannabisanvändandet bland…