Risk- och skyddsfaktorer vid cannabisanvändande – en kartläggning i Göteborg

Publicerad den

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak) Cannabis Narkotika

Cannabis har ökat bland ungdomar i storstäderna och en mer tillåtande attityd till drogen verkar breda ut sig. Presentation av en kartläggning av cannabisanvändandet bland ungdomar och unga vuxna i Göteborg. Datan är hämtad från drogvaneundersökningar, Mini Maria-mottagningarnas statistik, folkhälsoenkäter (och kartläggning av tungt narkotikamissbruk.) En analys görs av samband mellan bakomliggande risk- och skyddsfaktorer och cannabisanvändande bland ungdomar.

 

Liknande föreläsning

Hur ser det ut med tungt narkotikamissbruk i er stadsdel?

19 mars, 2015

2011 genomfördes kartläggning av tungt narkotikamissbruk i Göteborg. Under 2012 publicerades rapporten, det hölls presseminarium, tjänstemannaseminarium och efter sommaren en halvdagskonferens om kartläggningen. Därefter har…


Föräldraföreläsning kring det drogförebyggande arbetet

25 februari, 2015

Mini-Maria och Kunskapskällar´n samarbetar kring ett upplägg där målet är att erbjuda en föreläsning för föräldrarna per läsår och stadsdel. Du kan anmäla din stadsdel…