Vad är HAP och vad är CPU?

Publicerad den

HAP som är en förkortning av Haschavvänjningsprogrammet har många hört talas om. Men varför togs metoden fram? Hur skiljer sig metoden från sedvanligt behandlingsarbete? Och vem är metoden till för?

CPU som är en förkortning av Cannabisprogram för ungdomar är ännu inte lika välkänt som HAP.

Varför togs CPU fram och hur? Hur ser metoden ut och vilken målgrupp riktar den sig till?

Lite om cannabis och av senaste kunskapsläget på området presenteras också. Med andra ord lite kunskap som förklarar varför det krävs en specifik behandling som tar hänsyn till de negativa effekter cannabis har på de tankefunktioner som vi behöver för att hantera vår vardag.