Här hittar du kontaktinformation till samtliga våra medarbetare. Göteborgs Stads växel: 031-365 00 00

Vill du veta mer om oss? Läs mer om Social utveckling.

Frisök

(Sök efter exempelvis namn, sakområde som ”sexuell hälsa”, kompetensteam som ”Kunskapskällar’n” eller befattning som ”chef”)

Namn Titel Telefon Mobil
Adam Nilsson
E-post
Utvecklingsledare S2020, Dialog och inflytande 031-367 91 03 0725-38 61 78
Agneta Essen Agneta Essén
E-post
Samordnare stadens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete 031-367 98 67
2012-05-31 Social Resursfšrvaltning Gšteborg, personalportrŠtt Anders Lindskog (tjänstledig)
E-post
031-367 94 52
Anders Sandberg Anders Sandberg
E-post
Utvecklingsledare Våld i nära relationer 031-367 94 17 0761-39 09 36
Anette Hillskär Malmfors Anette Hillskär Malmfors
E-post
Utvecklingsledare Ung&Trygg, socialtjänst och SSPF, Skola-Socialtjänst-Polis-Fritid 031-367 98 62
Anna Brodin Anna Brodin
E-post
Kommunikatör: Barn och unga, BBIC, Sexuell hälsa/hivprevention, Ung & Trygg 031-367 91 21 0761-10 92 85
WK03b Anna Jansson
E-post
Utvecklingsledare sociala företag och kooperativ, Stöd till social ekonomi 031-367 94 55
Anna Tiger
E-post
Utvecklingsledare S2020, Dialog och inflytande 0722-33 73 23
WK02 Anna-Britta Hagberg
E-post
Handledare Kooperatörshuset 031-367 93 21 0702-44 65 32
Anne Forssell
E-post
Utvecklingsledare i BBIC 0761-47 22 90
Annette Norling Annette Norling
E-post
Utvecklingsledare Brottsutsatthet 031-367 91 58 0725-51 29 61
Annica_Green70 Annica Grén
E-post
Administratör 031-367 94 38 0706-52 20 82
WK01 Annika Ullerstam
E-post
handledare Kooperatörshuset 0702-69 87 90
WK06 Åsa Johnson
E-post
handledare Kooperatörshuset 0702-73 80 85
WKK01 Åsa Thyr
E-post
Handledare Klippankooperativen 031-367 97 78
Bernard Le Roux
E-post
Utvecklingsledare S2020, Dialog och inflytande 031-367 91 79 0702-46 68 33
Birgit Andrén Birgit Andrén
E-post
Utvecklingsledare Våld i nära relationer 031-367 91 31 0727-41 46 65
Cecilia Windh
E-post
Utvecklingsledare S2020, Socialt hållbara stadsmiljöer
2012-05-31 Social Resursfšrvaltning Gšteborg, personalportrŠtt Christina Matsdotter
E-post
Utvecklingsledare organisationer inom funktionshinderområdet, Stöd till social ekonomi 031-367 94 60
Christina_Wall Christina Wall
E-post
Utvecklingsledare alkohol- och narkotikafrågor, återfallsprevention, Kunskapskällar'n 031-367 93 12 0704-67 56 10
WK05 Elisabeth Rigland
E-post
handledare Kooperatörshuset 0707-85 45 65
Emma Rosqvist
E-post
Processledare Stöd till social ekonomi. Jobbar med genomförandet av handlingsplanen som är kopplad till överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs Stad och social ekonomi. 031-367 94 59
Eva Karlefjärd Eva Karlefjärd
E-post
Utvecklingsledare Brottsutsatthet 031-367 91 91 0736-65 74 60
Eva Lindstrand Eva Lindstrand
E-post
Utvecklingsledare Sexuell hälsa/hivprevention, normkritik, Sex -och samlevnadsundervisning 031-367 93 29 0701-44 54 75
Ewa Fransson Ewa Fransson
E-post
Utvecklingsledare Våld i nära relationer 031-367 92 68 0768-81 80 85
WKK06 Gerd Östlund Sanner
E-post
Gruppchef Klippankopperativen 031-367 97 92
Göran Englund Göran Englund
E-post
Utvecklingsledare, Barn och unga, Olweus, förebyggande arbete mot mobbning och kränkningar 031-367 92 69 0703-80 05 73
GunillaPerson Gunilla Person
E-post
Gruppchef Kooperatörshuset 031-367 94 57
Gunnel Falck Gunnel Falck
E-post
Utvecklingsledare, Ung&Trygg, ViS, PiS 031-367 98 63
Hanna Rahm Hanna Rahm
E-post
Utvecklingsledare Sexuell hälsa/hivprevention, Hivprevention, normkritik 031-367 91 20
Helen Broo Helén Broo
E-post
Utvecklingsledare Våld i nära relationer 031-367 93 38 0703-66 55 63
Helen Jönsson
E-post
Utvecklingsledare 031-367 93 37 0722-18 74 47
Helena Amundsson Helena Amundsson
E-post
Kommunikatör Brottsutsatthet och våld i nära relationer 031-367 92 96 0702-39 79 70
Helena Elfman Helena Elfman (tjänstledig)
E-post
031-367 98 65
helenany Helena Nymark
E-post
Kommunikatör Social utveckling & S2020, webbansvarig 031-367 92 94 0702-19 10 28
Ingela Andersson2 Ingela Andersson
E-post
Utvecklingsledare samverkan med social ekonomi, Stöd till social ekonomi 031-367 94 61
Jeanette_Werner Jeanette Werner
E-post
Planeringsledare 031-367 90 18 0703-68 62 44
Jessica_webb Jessica Andersson
E-post
Utvecklingsledare alkohol- och drogförebyggande arbete, Kunskapskällar'n 031-367 91 56 0727-21 97 06
Johan Bergsten
E-post
Skribent S2020. Rättvise- och välfärdsfrågor 031-367 90 83 0767-69 40 62
Kajsa_webb Kajsa Björnestedt
E-post
Utvecklingsledare Sexuell hälsa/hivprevention, Hivprevention, STINA 031-367 19 32 0725-01 94 10
Karin_webb Karin Patriksson
E-post
Utvecklingsledare alkohol- och narkotikafrågor, kartläggning tungt narkotikamissbruk, Kunskapskällar'n 031-367 91 09 0702-12 29 26
Katarina Idegård Katarina Idegård
E-post
Utvecklingsledare Våld i nära relationer 031-367 91 36 0725-51 29 14
KiaB_small Kia Benroth
E-post
Informatör Kunskapskällar'n 031-367 93 47 0761-25 07 41
Kojo Ansah-Pewudie Kojo Ansah-Pewudie
E-post
Utvecklingsledare, Ung&Trygg, bostadsföretag och arbetsmarknadsfrågor 031-367 98 61
Leif Leif Tjernström
E-post
Utvecklingsledare föreningsfrågor, Ung&Trygg 031-367 98 66
Lena_Ernst_Lagergren Lena Ernst Lagergren
E-post
Utvecklingsledare alkohol- och narkotikafrågor, Kunskapskällar'n 031-367 91 06 0768-26 87 04
2012-06-12 Sociala Resursfšrvaltningen Gšteborg, personalportrŠtt Lena Salo
E-post
Utvecklingsledare stöd till organisationer inom det sociala området och integrationsområdet, Stöd till social ekonomi 031-367 94 51
Lotta Lidén Lundgren Lotta Lidén Lundgren
E-post
Enhetschef Stöd till social ekonomi, Kooperatörshuset och Klippankooperativen 031-367 94 54
Maj_webb Maj Bjurving
E-post
Enhetschef Kunskapskällar'n, Kompetenscentrum om brottsutsatthet, Dialoga 031-367 90 84 0707-80 22 59
margareta forsberg Margareta Forsberg
E-post
Verksamhetschef Social utveckling 031-367 90 20
Maria Jennehall
E-post
Handledare Klippankooperativen 031-367 97 79
WKK02 Maria Kristofersson
E-post
Handledare Klippankooperativen 031-367 97 78
Maria Lundgren Dellgran Maria Lundgren Dellgran
E-post
Utvecklingsledare fritid och fältarbete, Ung&Trygg 031-367 98 64
Maria_admin_webb Maria Malm
E-post
Administratör Kunskapskällar'n, Dialoga våld i nära relationer, Kompetenscentrum om brottsutsatthet 031-367 91 04 0702-07 33 30
maria_martini_small Maria Martini
E-post
Utvecklingsledare tobaksförebyggande arbete, Kunskapskällar'n 031-367 93 67 0725-51 23 51
2012-05-31 Social Resursfšrvaltning Gšteborg, personalportrŠtt Marie-Louise Johansson
E-post
Administratör, Stöd till social ekonomi 031-367 94 53
WKK03 Olivia Osbeck
E-post
Handledare Klippankooperativen 031-367 97 92
Ove_webb Ove Lundgren
E-post
Utvecklingsledare alkohol- och narkotikafrågor, internationellt arbete, ECAD, Kunskapskällar'n 031-367 93 27 0706-57 04 39
Piret Esken Piret Esken
E-post
Planeringsledare 031-367 92 99
Sara Dahlin Sara Dahlin
E-post
Utvecklingsledare, Sexuell hälsa/hivprevention, Sex -och samlevnadsundervisning, normkritik 031-367 91 30 0722-06 74 70
Siggi Olafsson Siggi Ólafsson
E-post
Utvecklingsledare, Barn och unga, socialt och emotionellt lärande samt pedagogers ledarskap 031-367 92 61 0703-25 65 79
WK08 Stefan Larsson
E-post
Utbildningskonsulent, Stöd till social ekonomi 031-367 94 56 0725-15 30 05
WKK05 Susanne Holmgren den Dulk
E-post
Handledare Klippankooperativen 031-367 97 80
WKK04 Susanne Magnusson
E-post
Handledare Klippankooperativen 031-367 97 80
SocialResurs_Sven_Bjerde Sven Bjerde
E-post
Kommunikatör, Stöd till social ekonomi 031-367 90 61
Sven-Johan Dahlstrand Sven-Johan Dahlstrand
E-post
Enhetschef Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande samordning, Ung&Trygg, Sexuell hälsa/hivprevention, BBIC, Barn och Unga 031-367 98 60 0725-60 98 60
Ulla_webb Ulla Kungur
E-post
Utvecklingsledare drogvaneundersökningar och Trestad2 mot cannabis, Kunskapskällar'n 031-367 93 26 0707-80 64 09
Ulrika Lantz Westman Ulrika Lantz Westman
E-post
Utvecklingsledare organisationer inom sociala området, Stöd till social ekonomi 031-367 94 62
WK07 Vanessa Werving
E-post
Handledare Kooperatörshuset 031-367 94 58
Vanja Larberg
E-post
Utvecklingsledare S2020, Socialt hållbara stadsmiljöer 031-367 90 68 0767-69 40 62
Zan Jankovski
E-post
Samordnare våldsbejakande extremism 031-365 28 93 0707-80 68 22