Allt mer alkoholreklam i Sverige

Publicerad den

Alkohol ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak)

Dagens Media, IQ Investeringarna i alkoholreklam fortsätter öka. 2014 uppgick summan till 1 376 miljoner kronor i Sverige. Om man jämför med till exempel 2010 är det en fördubbling, då det rörde sig om 659 miljoner kronor. År 2013 var investeringarna 1 073 miljoner kronor. Det visar en färsk rapport från IQ, som bygger på material från Sifo reklammätningar. Siffrorna avser bruttopriser och speglar inte eventuella rabatter.

Liknande aktuellt

** TEST Responsiv video

12 maj, 2015

Här ligger ett youtubeklipp: Och här ligger ett klipp från vimeo


Cannabismissbruk krånglar till livet ännu mer

7 maj, 2015

Vårt Göteborg Unga tjejer berättar i ny studie. För att kunna hjälpa unga att komma ur sitt cannabismissbruk måste varje person få stöd utifrån sitt…


Nya rapporter!

Rapporterna
6 maj, 2015

Standing up! – Stödgruppsverksamhet för anhöriga till personer med drogproblem, Tjejer och cannabis – eller en oväntat lång semester!, Lokal uppföljning av ungdomar med missbruksproblem…


Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2015

23 april, 2015

Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, doping- och tobakspolitiken 2015 är släppt. En ny strategi ska härefter tas fram och presenteras senare i år.


Nationella riktlijer för missbruks- och beroendevård

22 april, 2015

Nu har Socialstyrelsen släppt den nya reviderade versionen av Nationella riktlijer för missbruks- och beroendevård. Stöd för styrning och ledning. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare…