Arbetar du med medborgardialog?

Publicerad den

bubblor2

Nu har du möjlighet delta i kompetenshöjande insatser inom området medborgardialog. Under våren erbjuder nu S2020 flera seminarier för dig inom Göteborgs Stad som är politiker eller arbetar med dialog på något sätt.

Välj mellan sex fristående tillfällen för introduktion till medborgardialog

”Medborgardialog – en introduktion” vänder sig till dig som är anställd i Göteborgs Stad, politiker samt till organisationer som samarbetar med staden. Seminariet genomförs vid sex fristående tillfällen och tar upp varför vi ska ha dialog, vad vi menar när vi pratar om dialog, hur dialog fungerar, olika samtalstyper och dialogens syfte och form. Datumen du kan välja mellan är: 14 april, 28 april. 13 maj, 20 maj, 26 maj eller 3 juni.

En heldag om medborgardialog för politiker och chefer

Seminariet ”Varför medborgardialog?” sker den 5 maj och vänder sig till dig som är politiker eller chef inom Göteborgs Stad. Dagen har fokus på vinster och risker med medborgardialog i den kommunala beslutsprocessen. Seminariet består av inslag från forskare och praktiker varvat med samtal mellan deltatagarna för reflektion utifrån egna erfarenheter och perspektiv.

Göteborgs Stads principer för medborgardialog

Seminarierna arrangeras med grund i Göteborgs Stads principer för medborgardialog. Principerna har tagits fram för att öka medborgarnas möjligheter till inflytande och fördjupa demokratin. Under alla seminarier kommer du få veta mer om principerna och här kan du läsa dem i sin helhet: Göteborgs Stads principer för medborgardialog

Anmälan

Du hittar alla tillfällen med mer information och anmälan kalendariet:

socialutveckling.goteborg.se/kalendarium

Har du frågor?

Kontakta Adam Nilsson, Social resursförvaltning: adam.nilsson@socialresurs.goteborg.se

Insatserna genomförs av S2020 som efter årskiftet ingår i Social utveckling, Social resursförvaltning. Läs mer om S2020 här.