Cannabismissbruk krånglar till livet ännu mer

Publicerad den

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak) Cannabis Narkotika

Vårt Göteborg Unga tjejer berättar i ny studie. För att kunna hjälpa unga att komma ur sitt cannabismissbruk måste varje person få stöd utifrån sitt sammanhang. För drogerna är sällan det enda problemet. Mattias Gullbergs intervjustudie är en av flera som presenteras för professionella och beslutsfattare på ett seminarium under onsdagen.

Liknande aktuellt

** TEST Responsiv video

12 maj, 2015

Här ligger ett youtubeklipp: Och här ligger ett klipp från vimeo


Nya rapporter!

Rapporterna
6 maj, 2015

Standing up! – Stödgruppsverksamhet för anhöriga till personer med drogproblem, Tjejer och cannabis – eller en oväntat lång semester!, Lokal uppföljning av ungdomar med missbruksproblem…


Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2015

23 april, 2015

Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, doping- och tobakspolitiken 2015 är släppt. En ny strategi ska härefter tas fram och presenteras senare i år.


Nationella riktlijer för missbruks- och beroendevård

22 april, 2015

Nu har Socialstyrelsen släppt den nya reviderade versionen av Nationella riktlijer för missbruks- och beroendevård. Stöd för styrning och ledning. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare…


WHO-möte om cannabis hälsoeffekter

22 april, 2015

Drugnews Under tre dagar samlas cannabisforskare från hela världen utanför Stockholm för att uppdatera WHO:s forskningsöversikt om drogens skadliga hälsoeffekter.