Enkät ska ge svar om ungas hälsa och sexualitet

Publicerad den

Ungas frågor om sexualitet tavla

Sexuell hälsa

Användning av preventivmedel, sexuella erfarenheter och vad man har lärt sig i skolan om kroppen. Det är några av de frågor som unga i åldrarna 15-29 år får svara på i en enkät från Folkhälsomyndigheten.

Enkäten om hälsa och sexualitet kommer att skickas till 30 000 unga och syftet är att följa upp insatser för sexuell och reproduktiv hälsa. Genom undersökningen sammanställs ny och aktuell kunskap om arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa. Resultaten används sedan för att utveckla hälsofrämjande och förebyggande verksamheter inom kommuner, landsting och civilsamhället.

Undersökningen genomförs under april och maj. Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för utskick och insamling och sammanställer svaren innan bearbetning och analys genomförs på Folkhälsomyndigheten. Alla uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och Folkhälsomyndigheten kommer inte att kunna koppla svaren till en enskild person.

Den färdiga rapporten från Folkhälsomyndigheten kommer att vara klar 2016.

Liknande aktuellt

Konferens gav viktig kunskap om ungas utsatthet för sexuellt våld

5 maj, 2015

Författaren Caroline Engvall var 4 maj inbjuden att föreläsa på en halvdag på temat Ungas utsatthet för sexuellt våld. Arrangörer var Kompetenscentrum för Brottsutsatthet och…


Graviditeter oroar ungdomar mer än könssjukdomar

20 april, 2015

Ungdomar är mer oroade för oönskade graviditeter än för att få sexuellt överförda infektioner. Det framkommer i en ny rapport från Folkhälsomyndigheten om ungas hälsa…


Uppföljningstiden för säkert hivtest halveras

20 april, 2015

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att uppföljningstiden vid hivtest halveras, i typfallet från dagens tolv veckor till sex veckor. Bättre kunskap och diagnostik ligger bakom beslutet. Uppföljningstiden är…


West Pride närmar sig – Göteborgs Stad stolt samarbetspartner

West Pride ballong hjärta
8 april, 2015

I juni är det dags för Göteborgs färgstarkaste festival West Pride. Precis som tidigare år är Göteborgs Stad en stolt samarbetspartner. Årets upplaga av West…


Filmfestival av unga med teman som rasism och HBTQ

Close Up filmfestival
1 april, 2015

Nu är det dags för andra upplagan av Close Up Filmfestival. Under festivalen visas filmer gjorda av ungdomar, med teman som rasism, HBTQ och mobbning. Close…