Göteborg får samordnare mot våldsbejakade extremism

Publicerad den

Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande

Nu tar Göteborgs Stad nästa steg i arbetet mot våldsbejakande extremism. Två nya tjänster med uppdrag att samordna arbetet över hela staden inrättas.

Den ena tjänsten är redan tillsatt. Jobbet har gått till Zan Jankovski, som närmast kommer från Angereds stadsdelsförvaltning, där han bland annat varit chef för förebyggandeenheten inom fritidssektorn.

– Frågan blir allt viktigare inom såväl kommunen som hos andra myndigheter, men också bland anhöriga och gemene man, säger Zan Jankovski. Kopplingen till att det är en internationell fråga märks tydligt även i vår stad. Resorna till Syrien och Irak fortsätter, och det har varit stort fokus på Islamiska Staten (IS) den senaste tiden. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det finns många typer av extrema grupperingar som ungdomar kan lockas in i.

Samverkan med andra aktörer

Den andra tjänsten kommer att utannonseras inom kort och ha en liknande arbetsbeskrivning som Zan Jankovskis. Arbetet kommer bland annat handla om fortsatt dialog med polisen och Säpo, men också om utvecklat samarbete med trossamfund och andra aktörer.

– Det viktigaste av allt för kommunens del nu är att fortsätta med det arbetet vi påbörjat med att involvera olika personer från civilsamhället, säger Zan Jankovski. Det handlar om att lyssna in alla som vill ingå i ett brett och förebyggande arbete.

Samordningsuppdraget kommer också handla om utbildningsinsatser om våldsbejakande extremism för anställda i Göteborgs Stad och utvecklat stöd till anhöriga. En anhörig som är orolig kan kontakta individ- och familjeomsorgen i sin stadsdel. I Angered finns idag en väl upparbetad struktur med nyckelpersoner som ska kunna lite mer i frågan. Modellen kan komma att bli aktuell för fler stadsdelsförvaltningar.

Många vill bidra i arbetet

Båda tjänsterna kommer att placeras hos Social resursförvaltning, där Sven-Johan Dahlstrand är enhetschef.

– Det känns bra att vi får de här samordningstjänsterna nu, säger han. Många hör av sig i frågan. Det handlar om allt från andra kommuner som vill veta mer om vårt arbete till olika organisationer och föreningar som vill bidra. Koordinering och samordning av alla inblandade är såklart en jätteviktig del.

***

Om Zan Jankovski

Zan Jankovski är socionom och har arbetat i Göteborgs Stad sedan 1990. Han kommer närmast från Angereds stadsdelsförvaltning, där han bland annat varit chef för förebyggandeenheten inom fritidssektorn. Han har också arbetat på Tryggare, mänskligare Göteborg, som var stadens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande råd.

Zan Jankovskis samordningsuppdrag kommer ingå i verksamhetsområdet Social utveckling i Social resursförvaltning. Social utveckling har sedan tidigare flera uppdrag inom det brottsförebyggande området.

Liknande aktuellt

Hearing om skjutningar

28 april, 2015

I veckan anordnade Sveriges Radio en hearing på Stadsbiblioteket om våld och skjutningar i Göteborg. Politiker, polis, skolpersonal och många andra debatterade. Några av de som…


”Extremistiskt våld måste motarbetas lokalt”

Daniel Norlander
10 april, 2015

Extremistiskt våld kanske planeras på nätet, men det drabbar ett lokalt geografiskt område. Därför behövs lokala aktörer för att motarbeta det. Det säger Daniel Norlander,…


Filmfestival av unga med teman som rasism och HBTQ

Close Up filmfestival
1 april, 2015

Nu är det dags för andra upplagan av Close Up Filmfestival. Under festivalen visas filmer gjorda av ungdomar, med teman som rasism, HBTQ och mobbning. Close…


Nu utlyser Brå medel för 2015

24 mars, 2015

Nu kan lokala aktörer söka medel från Brottsförebyggande rådet (Brå) för att utvärdera brottsförebyggande insatser. Syftet är att ta vara på kunskap att sprida vidare…


Ny utvärdering av Människan bakom uniformen

Människan bakom uniformen, MBU
20 februari, 2015

Människan bakom uniformen, MBU, har utvärderats i en ny rapport. Resultaten visar bland annat att MBU haft god effekt på ungdomarnas förtroende för myndigheter. MBU…