Konferens gav viktig kunskap om ungas utsatthet för sexuellt våld

Publicerad den

Barn och ungas psykosociala hälsa Brottsutsatthet och våld i nära relationer Hivprevention Sexuell hälsa

Caroline Engvall

Författaren Caroline Engvall var 4 maj inbjuden att föreläsa på en halvdag på temat Ungas utsatthet för sexuellt våld. Arrangörer var Kompetenscentrum för Brottsutsatthet och Sexuell hälsa/hivprevention inom Social utveckling, tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland.

Caroline Engvall gav för två veckor sedan ut sin fjärde bok, ”Virtuell våldtäkt – om unga och sexbilder på nätet”. Hon talade under konferensen om sexuella övergrepp, sex mot ersättning, unga som skadar sig med sex och konsekvenserna av sexuell exponering på nätet.

Deltog på halvdagen gjorde yrkesverksamma från myndigheter, socialtjänst, hälso- och sjukvård, ungdomsmottagningar, elevhälsan, skola, idéburen sektor och andra verksamheter som möter utsatta unga.

– Föreläsningen gav viktigt kunskap för oss som arbetar med barn och unga. Det gav oss också tankar om hur viktigt det är att hjälpa barn och unga att skydda sig på nätet. Vi ser ett behov av att utveckla kunskapen om arbetet med jämställdhet, sexualitet och relationer i skolan. Det är den viktigaste främjande och förebyggande arenan för våra barn och ungdomar, säger Eva Lindstrand, utvecklingsledare på Sexuell hälsa/hivprevention.

– Den kunskap som Caroline förmedlade behöver spridas till fler medarbetare i staden som möter barn och unga. Vi kommer att undersöka möjligheten att få hit Caroline att föreläsa även i höst. Vi tar även gärna emot andra förslag på framtida föreläsningar och teman, säger Eva Karlefjärd, utvecklingsledare på Kompetenscentrum om brottsutsatthet.

Om du har tips på teman kan du mejla eva.karlefjard@socialresurs.goteborg.se eller eva.lindstrand@socialresurs.goteborg.se.

Caroline Engvall är journalist och författare, och har engagerat sig i frågan om sex som självskadebeteende både i massmedia och på hjälpsajterna intetillsalu.se och www.safeselfie.se. 2008 gav hon ut boken ”14 år till salu”, som handlar om en tonårstjej som efter ett övergrepp började använda sex som självskadebeteende.

Inom kort kommer Carolines bildpresentation från konferensen finnas här på vår webbsida.

Liknande aktuellt

Fler välkomnas till inspirationsdag om arbetet med våld i nära relationer

30 april, 2015

Du har väl inte missat att anmäla dig till inspirationsdagen om arbetet med våld i nära relationer, som Dialoga arrangerar den 7 maj? Dagen var…


Halvdag om ungas utsatthet för våld

30 april, 2015

Du som arbetar inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola, ideella organisationer eller rättsväsende, eller är forskare eller politiker, är välkommen till en konferens under förmiddagen den 4 juni.


Inspirationsdag för arbetet med våld i nära relationer

21 april, 2015

Dialoga bjuder in dig som är chef eller har en ledande funktion i Socialtjänsten, till en inspirationsdag den 7 maj. Dagens syfte är att lyfta fram goda…


Graviditeter oroar ungdomar mer än könssjukdomar

20 april, 2015

Ungdomar är mer oroade för oönskade graviditeter än för att få sexuellt överförda infektioner. Det framkommer i en ny rapport från Folkhälsomyndigheten om ungas hälsa…


Uppföljningstiden för säkert hivtest halveras

20 april, 2015

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att uppföljningstiden vid hivtest halveras, i typfallet från dagens tolv veckor till sex veckor. Bättre kunskap och diagnostik ligger bakom beslutet. Uppföljningstiden är…