Konferens synliggjorde våld mot unga med funktionsnedsättning

Publicerad den

Brottsutsatthet och våld i nära relationer

Barn och unga med funktionsnedsättning har enligt flera rapporter en ökad risk att utsättas för våld av närstående eller via kontakter på internet. 28 januari arrangerade Dialoga (Kompetenscentrum om våld i nära relationer) och Länsstyrelsen en konferens, med syftet att synlig­göra denna på många sätt bortglömda grupp. Konferensen tog upp ämnen som föräldrastöd, hur man kan fråga om våld på rutin samt risker och möjligheter med internet för personer med funktionsnedsättning. Nu kan du läsa en sammanfattning av föreläsningarna.

Liknande aktuellt

Konferens gav viktig kunskap om ungas utsatthet för sexuellt våld

5 maj, 2015

Författaren Caroline Engvall var 4 maj inbjuden att föreläsa på en halvdag på temat Ungas utsatthet för sexuellt våld. Arrangörer var Kompetenscentrum för Brottsutsatthet och…


Fler välkomnas till inspirationsdag om arbetet med våld i nära relationer

30 april, 2015

Du har väl inte missat att anmäla dig till inspirationsdagen om arbetet med våld i nära relationer, som Dialoga arrangerar den 7 maj? Dagen var…


Halvdag om ungas utsatthet för våld

30 april, 2015

Du som arbetar inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola, ideella organisationer eller rättsväsende, eller är forskare eller politiker, är välkommen till en konferens under förmiddagen den 4 juni.


Inspirationsdag för arbetet med våld i nära relationer

21 april, 2015

Dialoga bjuder in dig som är chef eller har en ledande funktion i Socialtjänsten, till en inspirationsdag den 7 maj. Dagens syfte är att lyfta fram goda…


Rättskunskap för dig som arbetar inom äldreomsorgen

30 mars, 2015

Kompetenscentrum om brottsutsatthet bjuder in dig som arbetar inom äldre­omsorgen i Göteborgs Stad till ett seminarium om regelverk och lagar som styr förundersökning och beslut…