Nu utlyser Brå medel för 2015

Publicerad den

Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande

Nu kan lokala aktörer söka medel från Brottsförebyggande rådet (Brå) för att utvärdera brottsförebyggande insatser. Syftet är att ta vara på kunskap att sprida vidare som stöd för andra lokala aktörers arbete.

Det Brå främst vill ha kunskap om, och som man kan söka ekonomiska medel för att genomföra, är utvärderingar och uppföljningar av insatser som utgår från en tydlig kartläggning av lokala problem. Brå prioriterar utvärderingar och uppföljningar av insatser som sker inom ramen för samverkan mellan polis och kommun.

Ta del av tidigare erfarenheter

Den som är intresserad av att ta del av praktiska erfarenheter från projekt som tidigare har beviljats ekonomiskt stöd, kan hitta projektens slutrapporter och korta beskrivningar av dem på Brås webbplats.

Stödet kan som högst avse 250 000 kronor och ska användas inom två år. Årets ansökningar ska skickas in senast den 15 september.

Liknande aktuellt

Hearing om skjutningar

28 april, 2015

I veckan anordnade Sveriges Radio en hearing på Stadsbiblioteket om våld och skjutningar i Göteborg. Politiker, polis, skolpersonal och många andra debatterade. Några av de som…


”Extremistiskt våld måste motarbetas lokalt”

Daniel Norlander
10 april, 2015

Extremistiskt våld kanske planeras på nätet, men det drabbar ett lokalt geografiskt område. Därför behövs lokala aktörer för att motarbeta det. Det säger Daniel Norlander,…


Filmfestival av unga med teman som rasism och HBTQ

Close Up filmfestival
1 april, 2015

Nu är det dags för andra upplagan av Close Up Filmfestival. Under festivalen visas filmer gjorda av ungdomar, med teman som rasism, HBTQ och mobbning. Close…


Göteborg får samordnare mot våldsbejakade extremism

9 mars, 2015

Nu tar Göteborgs Stad nästa steg i arbetet mot våldsbejakande extremism. Två nya tjänster med uppdrag att samordna arbetet över hela staden inrättas. Den ena…


Ny utvärdering av Människan bakom uniformen

Människan bakom uniformen, MBU
20 februari, 2015

Människan bakom uniformen, MBU, har utvärderats i en ny rapport. Resultaten visar bland annat att MBU haft god effekt på ungdomarnas förtroende för myndigheter. MBU…