Rapport: Negativa konsekvenser av alkohol, narkotika och tobak i Sverige

Publicerad den

Alkohol ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak) Cannabis Narkotika Tobak

CAN – en ettårsuppföljning av beroende och utsatthet för närståendes bruk
Det övergripande syftet med denna rapport är att undersöka förekomsten av förändring och stabilitet för två grundläggande typer av ANT-relaterade skador i Sverige: Skador på den som brukar i form av beroende och skador på personer i brukarens omgivning. Rapporten bygger på data från 7 072 personer i åldern 17–84 år som svarat på samma frågor om ANT-relaterade problem vid två tillfällen, 2013 och 2014 dvs. en s.k. panel.

Liknande aktuellt

** TEST Responsiv video

12 maj, 2015

Här ligger ett youtubeklipp: Och här ligger ett klipp från vimeo


Cannabismissbruk krånglar till livet ännu mer

7 maj, 2015

Vårt Göteborg Unga tjejer berättar i ny studie. För att kunna hjälpa unga att komma ur sitt cannabismissbruk måste varje person få stöd utifrån sitt…


Nya rapporter!

Rapporterna
6 maj, 2015

Standing up! – Stödgruppsverksamhet för anhöriga till personer med drogproblem, Tjejer och cannabis – eller en oväntat lång semester!, Lokal uppföljning av ungdomar med missbruksproblem…


Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2015

23 april, 2015

Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, doping- och tobakspolitiken 2015 är släppt. En ny strategi ska härefter tas fram och presenteras senare i år.


Nationella riktlijer för missbruks- och beroendevård

22 april, 2015

Nu har Socialstyrelsen släppt den nya reviderade versionen av Nationella riktlijer för missbruks- och beroendevård. Stöd för styrning och ledning. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare…