S2020 är nu en del av Social utveckling

Publicerad den

S2020 står för socialt hållbar utveckling år S2020 och är sedan årsskiftet 2014-2015 en del av Social utveckling. S2020 är dels namnet på ett uppdrag till alla förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad. Syftet med uppdraget S2020 är att se till att sociala frågor tas på allvar i kommunal planering på samma sätt som frågor om ekonomi och ekologi. Att motverka segregation ingår som en viktig del i arbetet, och det ska ske i samspel mellan de tre dimensionerna – den sociala, den ekologiska och den ekonomiska.

S2020 är även namnet på den strategiska arbetsgrupp inom Social resursförvaltning som fungerar som en stödfunktion i stadens arbete med social hållbarhet. Vi arbetar brett med frågan och inom våra fokusområden finns socialt hållbara stadsmiljöer, medborgardialog, jämställd stadsutveckling, rättvisa och välfärd. Redan nu kan du hitta några av våra kurser i kalendariet och här hittar du vår team-sida som kommer fyllas på med mer information.