Samtalskompassen – ett stöd för alla som vill lära sig om våldsbejakande extremism

Publicerad den

Samtalskompassen

Nu finns Samtalskompassen, en utbildningswebb om våldsbejakande extremism. På sidan hittar du filmklipp, fakta och intervjuer och får lära dig mer om dialog med unga som är i riskzonen för att radikaliseras.

Utbildningswebben är producerad inom ramen för Regeringens nationella handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Fakta och filmer

På sidan hittar du fakta, filmer och artiklar om våldsbejakande extremism. Du får bland annat lära dig mer om den så kallade radikaliseringsprocessen och hur det förebyggande arbetet kan se ut.

Syftet med Samtalskompassen är att underlätta dialogen med unga personer i riskzonen för radikalisering, och ge verktyg för att känna igen de våldsbejakande rörelsernas symboler och idéer.