Spridningsseminarium Trestad2

Publicerad den

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak) Cannabis Narkotika

Välkomna att lyssna på forskning och erfarenheter från arbete mot cannabis inom projektet Trestad2 i Göteborg. Seminariet vänder sig till politiker, chefer och professionella i kommuner, hälso- och sjukvård, polis, elevhälsa och idéburna organisationer i Västra Götaland. Trestad2 har varit ett treårigt projekt under åren 2012-2014 som inneburit olika insatser inom både förebyggande arbete och vård och behandling. Läs mer och anmäl dig här

Liknande aktuellt

** TEST Responsiv video

12 maj, 2015

Här ligger ett youtubeklipp: Och här ligger ett klipp från vimeo


Cannabismissbruk krånglar till livet ännu mer

7 maj, 2015

Vårt Göteborg Unga tjejer berättar i ny studie. För att kunna hjälpa unga att komma ur sitt cannabismissbruk måste varje person få stöd utifrån sitt…


Nya rapporter!

Rapporterna
6 maj, 2015

Standing up! – Stödgruppsverksamhet för anhöriga till personer med drogproblem, Tjejer och cannabis – eller en oväntat lång semester!, Lokal uppföljning av ungdomar med missbruksproblem…


Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2015

23 april, 2015

Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, doping- och tobakspolitiken 2015 är släppt. En ny strategi ska härefter tas fram och presenteras senare i år.


Nationella riktlijer för missbruks- och beroendevård

22 april, 2015

Nu har Socialstyrelsen släppt den nya reviderade versionen av Nationella riktlijer för missbruks- och beroendevård. Stöd för styrning och ledning. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare…