Liknande aktuellt

Inkomna bidragsansökningar kommer vara synliga för alla

abstract background with a transparent sphere and tree
8 maj, 2015

Politikerna i Social Resursnämnd vill öka transparensen i bidragshanteringen som berör föreningar och organisationer. Av den anledningen har Social resursförvaltning fått i uppdrag att se om…


Förändringar i ansökningssystemet

4 maj, 2015

Vi har gjort en del förändringar i ansökningssystemet, men på grund av tekniska problem har de endast delvis kunnat genomföras. Några föreningar har redan fått information…


Kooperatörshuset avvecklas

29 april, 2015

I fjorton år har det kommunala Kooperatörshuset varit ett stöd för sociala arbetskooperativ som drivs och ägs av människor som befinner sig utanför den ordinarie…


Kurs i föreningskunskap

17 april, 2015

Vad är en förening? Varför finns föreningar? Vad gör föreningar? En grundläggande kurs om hur en förening fungerar, och varför den fungerar så. En kostnadsfri…


Föreläsning om frivilligarbete

31 mars, 2015

Göteborgs Föreningscenter arrangerar en föreläsning på temat att fånga upp engagemang och hitta fler frivilliga. Ambitionen att ge ny kunskap, nya perspektiv och verktyg för att arbeta kring: • Drivkraft…