Två Göteborgsstudier om cannabis

Publicerad den

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak) Cannabis Narkotika

Vi presenterar två nya studier med fokus på behandling av personer som använder cannabis. Den första studien

är en beskrivning och utvärdering av behandling och har genomförts i samarbete med Behandlingsgruppen för

drogproblem i Göteborg. Du får höra forskaren Russell Turner redovisa resultat och levandegöra behandlingens

praktik med hjälp av röster från brukare och behandlare. I Mattias Gullbergs studie kommer flickor som använder

cannabis till tals. Behandlaren Mattias Gullberg har intervjuat flickor som sökt sig till Mini-Maria-mottagningarna i

Göteborg om cannabismissbrukets konsekvenser. Förmiddagen riktar sig i första hand till personer som arbetar

med beroende och missbruksproblem inom socialtjänsten och sjukvården i Västra Götaland. Seminariet ges inom

ramen för socialdepartementets satsning för att minska cannabisanvändningen bland unga, Trestad2.

Inbjudan två Göteborgsstudier om cannabis

 

Liknande aktuellt

** TEST Responsiv video

12 maj, 2015

Här ligger ett youtubeklipp: Och här ligger ett klipp från vimeo


Cannabismissbruk krånglar till livet ännu mer

7 maj, 2015

Vårt Göteborg Unga tjejer berättar i ny studie. För att kunna hjälpa unga att komma ur sitt cannabismissbruk måste varje person få stöd utifrån sitt…


Nya rapporter!

Rapporterna
6 maj, 2015

Standing up! – Stödgruppsverksamhet för anhöriga till personer med drogproblem, Tjejer och cannabis – eller en oväntat lång semester!, Lokal uppföljning av ungdomar med missbruksproblem…


Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2015

23 april, 2015

Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, doping- och tobakspolitiken 2015 är släppt. En ny strategi ska härefter tas fram och presenteras senare i år.


Nationella riktlijer för missbruks- och beroendevård

22 april, 2015

Nu har Socialstyrelsen släppt den nya reviderade versionen av Nationella riktlijer för missbruks- och beroendevård. Stöd för styrning och ledning. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare…