Ny utvärdering av Människan bakom uniformen

Publicerad den

Människan bakom uniformen, MBU

Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande

Människan bakom uniformen, MBU, har utvärderats i en ny rapport. Resultaten visar bland annat att MBU haft god effekt på ungdomarnas förtroende för myndigheter.

MBU startade som ett projekt i stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg för sex år sedan, efter oroligheter med stenkastning och bilbränder i staden. Nu har MBU utvärderats i rapporten Människan bakom Uniformen – Ambassadörerna. ”Man känner att man är del av något större” (2015).

God effekt på förtroende för myndigheter

Rickard Silva, som skrivit rapporten, har tidigare undersökt MBU i sitt examensarbete vid Göteborgs universitet: Människan bakom uniformen – en kriminologisk analys av ett lokalt förtroendeskapande arbete (2014). Den här gången har han närmare studerat det ambassadörskap som MBU bygger på. Han konstaterar att MBU utan tvekan har ökat ungdomarnas förtroende för myndigheter.

– De har genom att lära känna enskilda uniformsbärare fått en tillit, vilket har gynnat hela det övergripande myndighetsförtroendet, säger han. Sedan är ambassadörskapet otroligt viktigt, det är där man lyckas ha kvar ungdomarna i verksamheten. Då förstärker man bilden av att myndigheter går att lita på. 

Skapa fler möten efter utbildningen

Ett utvecklingsområde som Rickard Silva pekar på i sin studie är behovet av fler träffar mellan de unga och uniformsbärarna, även efter den avslutade utbildningen. När ambassadörskapet tar vid blir träffarna mer sporadiska.

– I ambassadörskapet finns inget schema för träffarna, utan det sker lite mer på måfå, när till exempel uniformsbärare kommer till fritidsgårdar. Ambassadörerna har återkommande samarbeten med Räddningstjänsten men de övriga myndigheterna och organisationerna har inte kommit lika långt inom detta område. Där behöver man få till fler träffar för att se till att ungdomarna fortsätter behålla den positiva synen. Förtroende är en färskvara och man vill ju förstärka det.


Om Människan bakom uniformen

MBU bygger på en dialogutbildning där ungdomar får möjlighet lära känna personer i uniformsyrken, som ambulanspersonal, poliser och brandmän. Efter utbildningen har ungdomarna möjlighet att bli ambassadörer och sprida sina lärdomar och erfarenheter vidare till andra unga, exempelvis på skolor och på fritidsgårdar. Sedan starten för sex år sedan har MBU spridits till flera stadsdelar i Göteborg och även till många andra städer runt om i landet.

Mer fakta om MBU på Ung & Tryggs sida

Liknande aktuellt

Hearing om skjutningar

28 april, 2015

I veckan anordnade Sveriges Radio en hearing på Stadsbiblioteket om våld och skjutningar i Göteborg. Politiker, polis, skolpersonal och många andra debatterade. Några av de som…


”Extremistiskt våld måste motarbetas lokalt”

Daniel Norlander
10 april, 2015

Extremistiskt våld kanske planeras på nätet, men det drabbar ett lokalt geografiskt område. Därför behövs lokala aktörer för att motarbeta det. Det säger Daniel Norlander,…


Filmfestival av unga med teman som rasism och HBTQ

Close Up filmfestival
1 april, 2015

Nu är det dags för andra upplagan av Close Up Filmfestival. Under festivalen visas filmer gjorda av ungdomar, med teman som rasism, HBTQ och mobbning. Close…


Nu utlyser Brå medel för 2015

24 mars, 2015

Nu kan lokala aktörer söka medel från Brottsförebyggande rådet (Brå) för att utvärdera brottsförebyggande insatser. Syftet är att ta vara på kunskap att sprida vidare…


Göteborg får samordnare mot våldsbejakade extremism

9 mars, 2015

Nu tar Göteborgs Stad nästa steg i arbetet mot våldsbejakande extremism. Två nya tjänster med uppdrag att samordna arbetet över hela staden inrättas. Den ena…