West Pride närmar sig – Göteborgs Stad stolt samarbetspartner

Publicerad den

West Pride ballong hjärta

Sexuell hälsa Social utveckling

West Pride ballong hjärta I juni är det dags för Göteborgs färgstarkaste festival West Pride. Precis som tidigare år är Göteborgs Stad en stolt samarbetspartner.

Årets upplaga av West Pride, tidigare HBTQ-festivalen, äger i år rum 10-14 juni och Göteborgs Stad deltar i festivalen på flera olika vis.

Gratis kulturfestival om normkritik och HBTQ

West Pride är en gratis kulturfestival som lyfter upp normkritik och HBTQ-personers livssituation genom konst och kultur. Festivalens vision är en jämlik och inkluderande värld fri från fördomar och diskriminering. I år strävar West Pride särskilt efter att lyfta internationella teman.

Göteborg ska vara en stad för alla

I år är det nionde gången West Pride firas i Göteborg. Utgångspunkten är att Göteborg är en stad för alla – och att mänskliga rättigheter ska vara grunden för stadens arbete.

Liksom förra året kommer Regnbågskvarteret, där seminarier, föreläsningar och debatter äger rum, att koncentreras till området runt Götaplatsen. Regnbågsparken är som vanligt i Bältesspännarparken. Den avslutande Regnbågsparaden avgår från Götaplatsen och avslutas i Trädgårdsföreningen.

Gemensamt tält i Bältesspännarparken

Göteborgs Stad kommer att ha ett gemensamt tält i Regnbågsparken under festivalen. I tältet kommer flera av stadens olika verksamheter finnas representerade och medborgare ha möjlighet att ställa frågor.

Frågor

Sofie Anderman, samordnare West Pride: west.pride@socialresurs.goteborg.se
Anna-Carin Jansson, planeringsledare Mänskliga rättigheter, stadsledningskontoret: anna-carin.jansson@stadshuset.goteborg.se, 031-368 06 27.

Social resursförvaltning stödjer stadsledningskontoret i arbetet inför Göteborgs Stads deltagande i festivalen.

Liknande aktuellt

Konferens gav viktig kunskap om ungas utsatthet för sexuellt våld

5 maj, 2015

Författaren Caroline Engvall var 4 maj inbjuden att föreläsa på en halvdag på temat Ungas utsatthet för sexuellt våld. Arrangörer var Kompetenscentrum för Brottsutsatthet och…


Graviditeter oroar ungdomar mer än könssjukdomar

20 april, 2015

Ungdomar är mer oroade för oönskade graviditeter än för att få sexuellt överförda infektioner. Det framkommer i en ny rapport från Folkhälsomyndigheten om ungas hälsa…


Uppföljningstiden för säkert hivtest halveras

20 april, 2015

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att uppföljningstiden vid hivtest halveras, i typfallet från dagens tolv veckor till sex veckor. Bättre kunskap och diagnostik ligger bakom beslutet. Uppföljningstiden är…


Enkät ska ge svar om ungas hälsa och sexualitet

Ungas frågor om sexualitet tavla
9 april, 2015

Användning av preventivmedel, sexuella erfarenheter och vad man har lärt sig i skolan om kroppen. Det är några av de frågor som unga i åldrarna…


Filmfestival av unga med teman som rasism och HBTQ

Close Up filmfestival
1 april, 2015

Nu är det dags för andra upplagan av Close Up Filmfestival. Under festivalen visas filmer gjorda av ungdomar, med teman som rasism, HBTQ och mobbning. Close…