TestAlkohol
Publicerad den

testetst


”Viktigt att vi tidigt upptäcker hedersförtryck”
Publicerad den

Dialoga, Länsstyrelsen Västra Götaland och Länsstyrelsen Östergötland har genomfört en tredagarsutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck. Fem kommuner har deltagit…


Attitydförändring och perspektivbyte viktigt i arbetet mot våld i nära relationer
Publicerad den

”Mer fokus på de våldsutövande”, ”Skapa fungerande strukturer för samverkan” och ”Gräv där du står”. Det var några av budskapen…


Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer
Publicerad den

Föreskrifterna ska tillämpas i socialnämnds och i vårdgivares arbete med barn och vuxna som har utsatts för våld av närstående,…


Kurstips: Platser kvar på heldagskursen Stegen och START 16 september
Publicerad den

Stegen och START är läromedel för dig som arbetar i förskolan. De handlar om hur man stödjer barn i att utveckla färdigheter…


Orolig skolstart för mobbade
Publicerad den

En tid fylld av kränkningar, knuffar och slag. För många elever är sommarlovets slut början på något annat. – Barn…


Våld i nära relation – utbildning för utbildare
Publicerad den

Denna utbildning ger dig grunderna i Dialogas basutbildning om våld i nära relation. Tanken är att du efter utbildningen själv ska kunna genomföra utbildningsinsatser i din organisation.


Dopning- lästips och länkar
Publicerad den

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning På CAN läser du mer om dopningspreparat Dopingjouren.se Länk till dopingjouren Statens folkhälsoinstitut, FHI Länk…


Fakta om dopning
Publicerad den

Merparten används utanför elitidrottsvärlden Mellan 5 och 10 procent av de dopningsmedel som konsumeras i Sverige beräknas utnyttjas av aktiva…


Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP
Publicerad den

Riktar sig till: Tjänstemän och politiker inom Göteborgs stad
Uppdragsform: Föreläsning eller workshop
Område: Samverkan med social ekonomi
Arrangeras av: Team Stöd till social ekonomi


Internationell samverkan
Publicerad den

Göteborgs stads internationella samarbeten i det drogförebyggande arbetet. ECAD International European Cities Against Drugs bildades 1994 på initiativ av Stockholms…