”Viktigt att vi tidigt upptäcker hedersförtryck”

Publicerad den

Brottsutsatthet och våld i nära relationer

Våga göra skillnad

Dialoga, Länsstyrelsen Västra Götaland och Länsstyrelsen Östergötland har genomfört en tredagarsutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck. Fem kommuner har deltagit och det har varit representanter från skola, socialtjänst och polis.

Utbildningen har haft fokus på vägledningen ”Våga göra skillnad” framtagen av Länsstyrelsen Östergötland, som har ett nationellt uppdrag i frågan om hedersrelaterat våld och förtryck. Utbildningen har bestått av föreläsningar om hedersrelaterat våld och förtryck, yrkesvisa diskussioner samt kommunvisa diskussioner. En uppföljningsdag har också genomförts.

Kollektivt våld

Hedersrelaterat våld och förtryck är en del av mäns våld mot kvinnor. Det som kännetecknar hedersrelaterat våld och förtryck är bland annat att det är kollektivet som utövar våldet och syftet med våldet är att bevara patriarkala och heteronormativa familjestrukturer genom kontroll av familjemedlemmars sexualitet. Det finns ett tydligt behov av stöd i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck för att både synliggöra problematiken och gör rätt bedömningar i det enskilda ärendet.

– Det är viktigt att tidigt upptäcka alla de unga tjejer och killar som lever med ett hedersförtryck för att kunna göra tidiga insatser, säger Anders Sandberg, utvecklingsledare på Dialoga.

– För att fler ska få kunskap och kompetens kring hedersrelaterat våld och förtryck, kommer Länsstyrelsen i Västra Götalands län att fortsätta med fler utbildningar till hösten, säger Evelina Skog, Länsstyrelsen Västra Götaland.

På webbsidan www.hedersfortryck.se kan du som yrkesverksam få mer information om hedersrelaterat våld och förtryck.

Liknande okategoriserade

Attitydförändring och perspektivbyte viktigt i arbetet mot våld i nära relationer

8 december, 2014

”Mer fokus på de våldsutövande”, ”Skapa fungerande strukturer för samverkan” och ”Gräv där du står”. Det var några av budskapen under konferensen om våld i…


Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer

12 september, 2014

Föreskrifterna ska tillämpas i socialnämnds och i vårdgivares arbete med barn och vuxna som har utsatts för våld av närstående, och med barn som har…


Våld i nära relation – utbildning för utbildare

30 april, 2014

Denna utbildning ger dig grunderna i Dialogas basutbildning om våld i nära relation. Tanken är att du efter utbildningen själv ska kunna genomföra utbildningsinsatser i din organisation.