Social utveckling är en resurs för kostnadsfri kompetensutveckling, konsultation och samverkan för dig som arbetar i Göteborg. Förebyggande arbete inom det sociala området står i fokus. Vi vänder oss till samtliga sektorer och dig som arbetar med barn och unga, drogförebyggande arbete, sexuell hälsa, hivprevention, BBIC, våld i nära relationer, brottsutsatthet, sociala kooperativ och samverkan mot ungdomskriminalitet. Social utveckling erbjuder också stöd till organisationer inom social ekonomi.

På Social utveckling har du möjlighet att delta i utbildningar, nätverksträffar och gå på föreläsningar. Vi arrangerar kunskapsseminarier och konferenser samt genomför undersökningar som kan vara användbara redskap i arbetet. Vi fungerar som ett stöd till ideella organisationer i form av bidrag, råd, utbildning och handledning. Social utveckling är ett verksamhetsområde inom Social resursförvaltning, Göteborgs Stad.

Postadress

Social utveckling
Box 6131
400 60 Göteborg

 

Besöksadresser

Stöd till social ekonomi, Ung&Trygg, Sexuell hälsa/hivprevention, Barn & Unga, BBIC, Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande samordning, Kunskapskällar’n

Gårdavägen 2

41250 Göteborg

 

Dialoga Våld i nära relationer, Kompetenscentrum för brottsutsatthet

Rosenlundsgatan 6

411 20 Göteborg

 

Kooperatörshuset

Klippan 13

414 51 Göteborg

 

Klippankooperativen

Sockerbruket 27

414 51 Göteborg

 

 

Göteborgs Stads Växel: 031-365 00 00