Här kan du fördjupa dig i samlat material om sexuell hälsa. Är du intresserad av hur vi arbetar med området kan du besöka vårt kompetensteam Sexuell hälsa/hivprevention. Vi arrangerar kurser och skräddarsydda uppdrag inom detta och våra andra sakområden.

Visa endast material om:

Aktuellt

  Konferens gav viktig kunskap om ungas utsatthet för sexuellt våld

  5 maj, 2015

  Författaren Caroline Engvall var 4 maj inbjuden att föreläsa på en halvdag på temat Ungas utsatthet för sexuellt våld. Arrangörer var Kompetenscentrum för Brottsutsatthet och Sexuell hälsa/hivprevention inom Social utveckling, tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland. Caroline Engvall gav för två veckor sedan ut sin fjärde bok, ”Virtuell våldtäkt – om…

  Graviditeter oroar ungdomar mer än könssjukdomar

  20 april, 2015

  Ungdomar är mer oroade för oönskade graviditeter än för att få sexuellt överförda infektioner. Det framkommer i en ny rapport från Folkhälsomyndigheten om ungas hälsa och sexualitet. Rapporten "Ungdomar och sexualitet 2014/2015" bygger på en internetbaserad enkätundersökning som har genomförts i samverkan med Ungdomsbarometern. 3165 personer i åldrarna 15–24 år…

  Uppföljningstiden för säkert hivtest halveras

  20 april, 2015

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar att uppföljningstiden vid hivtest halveras, i typfallet från dagens tolv veckor till sex veckor. Bättre kunskap och diagnostik ligger bakom beslutet. Uppföljningstiden är den tid som måste passera från ett misstänkt smittotillfälle tills dess att man kan ta ett prov som ger ett tillförlitligt svar. Sedan 1995 har…

  Enkät ska ge svar om ungas hälsa och sexualitet

  Ungas frågor om sexualitet tavla

  9 april, 2015

  Användning av preventivmedel, sexuella erfarenheter och vad man har lärt sig i skolan om kroppen. Det är några av de frågor som unga i åldrarna 15-29 år får svara på i en enkät från Folkhälsomyndigheten. Enkäten om hälsa och sexualitet kommer att skickas till 30 000 unga och syftet är…

  West Pride närmar sig - Göteborgs Stad stolt samarbetspartner

  West Pride ballong hjärta

  8 april, 2015

  I juni är det dags för Göteborgs färgstarkaste festival West Pride. Precis som tidigare år är Göteborgs Stad en stolt samarbetspartner. Årets upplaga av West Pride, tidigare HBTQ-festivalen, äger i år rum 10-14 juni och Göteborgs Stad deltar i festivalen på flera olika vis. Gratis kulturfestival om normkritik och HBTQ…

  Ta hjälp av kortet som uppmuntrar till hepatitvaccination

  vaccinationskort
  Vaccination mot hepatit A och B är ett viktigt skydd för personer med intravenöst missbruk. Nu finns ett praktiskt litet kort som underlättar för dig att uppmuntra klienter till provtagning och vaccination. Vårdcentralerna, flera av beroendeklinikens mottagningar, Vårdcentralen Hemlösa samt Stadsmissionen erbjuder idag kostnadsfri vaccination och provtagning. Du kan göra…

  Därför vill vi fortsätta att uppmärksamma World Aids Day

  Hanna1_webb
  Den 1 december är det Världsaidsdagen, eller World Aids Day. Men varför ska vi egentligen fortsätta att uppmärksamma den? Hör vad Hanna Rahm som jobbar med hivprevention på Social utveckling har att säga om det. - Det är som med alla sådana här ”dagar”: det viktiga är att den ger…

  Kunskap överförs lättare än hiv - gör hivtestet!

  kampanjlogo_rund_vitlila
  Visste du att det är säkrare att ha sex med en hivpositiv person som får fungerande behandling, än med någon som inte känner till sin hivstatus? Detta revolutionerande budskap är det alldeles för få som känner till. Därför fokuserar årets kampanj i samband med World Aids Day på kunskap. Parallellt…

  Ny spännande kurs: Sex- och samlevnadsundervisning i särskolan

  Sexualitet och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning – vad finns det för normer kring det? Och hur påverkar de normerna elevernas möjligheter att lära känna sin kropp, sina känslor och sin sexualitet? Det är frågor som vår nya kurs Sex- och samlevnadsundervisning i grund- och gymnasiesärskolan kretsar kring. Kursen, som ges…

  STINA-bladet Nummer 3 - september 2014

  WP_kollage
  Det här tipsar vi om i STINA-bladet nummer 3-14   Hiv räddade mitt liv - möt Inger Forsgren på höstens STINA-träff! På höstens fördjupningsträff med STINA-projektet är Inger Forsgren inbjuden. Inger är ordförande för RFHL Riks, och har en bakgrund med injektionsmissbruk och hemlöshet. Inger berättar om sitt liv som…

  Sex- och samlevnadsundervisning i särskolan

  SoS_sarskolan
    Jämställdhet, sexualitet och relationer i grundsärskolan och grundsärskolans inriktning träningsskola, samt gymnasiesärskolans nationella och individuella program. Det här stödmaterialet riktar sig till lärare och övrig personal i grundsär- och gymnasiesärskolan och ger bland annat exempel på hur frågor om jämställdhet, sexualitet och relationer kanintegreras i ämnesundervisningen.Materialet visar hur personalen…

  Sex- och samlevnadsundervisning i grundskolans tidigare år

  SoS_tidigare_ar
  Stödmaterialet riktar sig till lärare och övrig personal i grundskolan och lyfter hur de kan arbeta med jämställdhet, sexualitet och relationer i undervisningen. Materialet visar hur personalen kan möta både läroplanens krav och möjligheter. Skolverkets förhoppning är att materialet ska bidra till att utveckla en undervisning där eleverna får ökade…

  Unga risktagande - En kartläggning av socialtjänstens arbete kring unga risktagande och sexualitet

  malmopdf
  Ungas fysiska och psykiska ohälsa ökar i Sverige samtidigt som studier visar på att unga som har varit i kontakt med socialtjänsten utifrån exempelvis institutionsplaceringar, är mer sexuellt risktagande än andra. Trots detta saknas det forskning kring hur socialtjänsten arbetar med sexualitet och sexuell hälsa kopplat till unga som är…

  Normbrytande liv i Göteborg

  rapporten_normbrytandelivigoteborg_webb
  Göteborgs stad har det senaste decenniet tagit flera – och nödvändiga – steg framåt för att Göteborg ska vara en god stad att leva i för människor som definierar sig som homosexuella, bisexuella, trans eller queer. Bland annat inrättades 2013 landets första kommunala hbtq-råd, kommunstyrelsens och hbtq-samhällets samrådsorgan. Ett brett…

  Att förebygga hiv och STI

  Denna vägledning i förebyggande arbete bland ungdomar och unga vuxna är den andra bearbetade upplagan av Att förebygga hiv och STI bland unga vuxna: Kunskap och vägledning för hälso- och sjukvården och andra intresserade aktörer. Smittskyddsinstitutet 2011  

  Checkpoint Göteborg - hivtest

  www.checkpointgoteborg.org
  Checkpoint Göteborg drivs av hbtq-personer och står utanför den vanliga sjukvården. Du är helt anonym och får snabbt veta din hiv-status. Riktar sig till män som har sex med män men nekar ingen att göra ett hiv-test.

  Folkhälsomyndigheten

  www.folkhalsomyndigheten.se
  Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet med ett övergripande ansvar för folkhälsofrågor. Myndigheten är en sammanslagning av Smittskyddsinstitutet, Statens folkhälsoinstitut och de delar av Socialstyrelsen som ansvarar för miljöhälsa och folkhälso­rapportering.

  Forum SKILL

  forumskill.com
  Forum SKILL är en ideell förening som drivs med utgångspunkt från mänskliga rättigheter. Forum SKILL arbetar för ökat socialt entreprenörskap, vill fungera som en länk mellan forskning och praktik, och vara en levande mötesplats där aktiviteter och förändring sker. De driver bland annat projektet Fördom och stolthet och Så funkar sex.

  HIV/AIDS and STI Prevention in Sweden

  www.folkhalsomyndigheten.se
  The Public Health Agency of Sweden is responsible for the day-to-day operational work of planning, coordinating, evaluating and monitoring the preventive efforts against HIV and other Sexually Transmitted Infections. Folkhälsomyndighetens material på engelska.

  Hivprevention och sexuell hälsa

  www.folkhalsomyndigheten.se
  Folkhälsomyndigheten har uppdraget att samordna och följa upp de förebyggande insatser mot hiv och STI som sker nationellt, regionalt och lokalt.

  Klamydiamåndagen

  www.klamydiamandagen.se
  Klamydiamåndagen är en nationell kampanj som genomförs av Lafa - enheten för sexualitet och hälsa vid Stockholms läns landsting, på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

  Kunskapscentrum för sexuell hälsa

  www.narhalsan.se
  Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa (tidigare Hivprevention i Västra Götaland) har ett regionalt uppdrag som innebär att utveckla det förebyggande arbetet mot hiv/aids, STI (sexuellt överförbara infektioner), hepatit och oönskade graviditeter. De finns till för personal i Västra Götalandsregionen samt aktörer i frivilligorganisationer och kommuner.

  Lafa, enheten för sexualitet och hälsa

  www.lafa.nu
  Lafa är ett metod- och kunskapscentrum som arbetar för att förebygga hiv, sexuellt överförda infektioner och oönskade graviditeter. Lafas verksamhet vänder sig till alla som arbetar med sexualitet och hälsa i Stockholms län, men på webbsidan finns det mycket matnyttig information för alla.

  Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar

  www.regeringen.se
  Regeringens proposition från 2005.

  No Hate Speech Movement

  nohate.se
  Statens medieråd har fått i uppdrag av regeringen att genomföra Europarådets kampanj No Hate Speech Movement i Sverige. Kampanjens syfte är att höja kunskapen, särskilt hos barn och ungdomar, om främlingsfientlighet, sexism och liknande former av intolerans samt mobilisera för att främja mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet på internet.

  Noaks Ark

  www.noaksark.org
  Hiv-organisationen Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja smittade, sjuka och deras närmaste. De har funnits sedan 1986 och vill bland annat verka för att hivpositiva och närstående ska få det stöd och de kunskaper de behöver för att kunna leva ett så bra liv som möjligt, och bekämpa fördomar och okunskap om hiv.

  Positiva Gruppen Väst /PG Väst

  www.pgvast.se
  PG Väst är en rättighetsorganisation som sedan 1993 arbetat med att stärka personer som är berörda av hiv. Mycket av arbetet innebär att stärka hivpositiva i deras livssituation. Hjälp till självhjälp är en viktig del.

  Preventell - hjälplinjen vid oönskad sexualitet

  preventell.se
  PrevenTell är en nationell hjälplinje för dig som upplever att du tappat kontrollen över din sexualitet, som kanske känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra dig själv eller andra illa. Här får du möjlighet att prata anonymt med någon som har stor erfarenhet av liknande frågor.

  RFSL

  www.rfsl.se
  RFSL arbetar för att homosexuella, bisexuella och transpersoner, samt andra personer med queera uttryck och identiteter, ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som andra.

  RFSL Göteborg

  www.rfsl.se
  RFSL Göteborg är en fristående avdelning till Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.

  Så funkar sex

  safunkarsex.se
  Här förklaras på ett enkelt och pedagogiskt sätt alltifrån hur man sätter gränser och säger att man bara vill vara vän till hur man pussas och har samlag. Sidan vänder sig bland annat till personer med intellektuell funktionsnedsättning och personer med kognitiva svårigheter. Bakom sidan står Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté tillsammans med frivilligorganisationen Forum SKILL, Göteborgs Stad och flera referensgrupper.

  Sjukdomsinformation om hivinfektion

  www.folkhalsomyndigheten.se
  Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation om hiv.

  Sjukdomsinformation om sexuellt överförda infektioner (STI)

  www.folkhalsomyndigheten.se
  Det finns en rad infektioner som kan överföras sexuellt. Här är Folkhälsomyndighetens samlingssida med länkar till vidare information.

  Smittskydd Västra Götaland

  www.vgregion.se
  Lokal statistik och fakta om könssjukdomar.

  SRHR - Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

  srhr.se
  SRHR.se vänder sig till alla som arbetar med sexualitet och hälsa, men främst till dig som jobbar inom hälso- och sjukvård, skola eller fritidsverksamhet. Här samlas utbildnings-, fakta- och metodmaterial inom ämnet SRHR: sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, tillsammans med aktuella nyheter på området.

  SRHR-diplomerade tolkar Göteborgsområdet

  www.narhalsan.se
  Lista över tolkar i Västsverige som gått SRHR-utbildningen Tolkbart.

  Testning och rådgivning i Västra Götaland

  www.narhalsan.se
  Ungdomsmottagningar, hud- och könsmottagningar, infektionskliniker, vårdcentraler och barnmorskemottagningar där du kan testa dig för sexuellt överförda infektioner.

  Tjejjouren

  www.tjejjouren.se
  Tjejjouren.se är en sida för alla som definierar sig som tjejer. Här finns information om allt från anorexi till onani. Sidan ger möjlighet att ställa frågor, eller chatta med någon som lyssnar. Bakom Tjejjouren.se står Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR) och Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige (Roks).

  Tolkbart - ett projekt om SRHR för tolkar

  www.narhalsan.se
  Tolkbart är en processutbildning om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, för personer som språktolkar till svenska. Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper och tolkningsfärdigheter i ämnesområdet SRHR. Utbildningen omfattar bland annat följande teman: sexualitet, normer och normkritik (inklusive hbtq), anatomi, graviditet, sexuell ohälsa och juridiska begrepp kopplade till sexualitet och reproduktion. Inom samtliga teman ligger fokus på språk, begreppsförklaring och tolksituationer.

  Tolkbart - listan över diplomerade SRHR-tolkar i Göteborgsområdet

  www.srhr.se
  Lista över de tolkar i Göteborgsområdet som gått SRHR-utbildningen Tolkbart och lärt sig mera om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

  UNAIDS

  www.unaids.org
  FN:s speciella organ mot hiv och aids. Här finns den senaste statistiken och forskningen i världen.

  Utbildningskatalog barn och unga 2014-15

  Utbildningskatalogen_14-15_webbPublicerad 2014
  I utbildningskatalogen hittar du våra kurser och föreläsningar. Social utveckling erbjuder bland annat kurser om sex- och samlevnadsundervisning i skolan, förebyggande arbete mot mobbning och om socialt emotionellt lärande i förskolan. Vi har också kurser i ANDT – alkohol, narkotika, droger och tobak, och om ungdomars attityder till droger. I…

  Utbildningskatalog barn och unga 2013-14

  Publicerad 2013
  I utbildningskatalogen hittar du som arbetar med barn och unga kurser och information om skräddarsydda uppdrag. Social utveckling erbjuder bland annat kurser om sex- och samlevnadsundervisning i skolan, förebyggande arbete mot mobbning och socialt emotionellt lärande i förskolan. Vi har också kurser i ANDT - alkohol, narkotika, droger och tobak,…