Här kan du fördjupa dig i samlat material om trygghetsfrämjande och brottsförebyggande frågor. Är du intresserad av hur vi arbetar med området kan du besöka våra kompetensteam Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande samordning och Ung & Trygg. Vi arrangerar även kurser och skräddarsydda uppdrag inom detta och våra andra sakområden.

Aktuellt

  Hearing om skjutningar

  28 april, 2015

  I veckan anordnade Sveriges Radio en hearing på Stadsbiblioteket om våld och skjutningar i Göteborg. Politiker, polis, skolpersonal och många andra debatterade. Några av de som medverkade var polisområdeschef Erik Nord, Annika Kummel, rektor Backadalsskolan, Ebba Hermelin, kurator Hammarkulleskolan, kommunalråden Marina Johansson (S) och Jonas Ransgård (M) samt Csaba Bene Perlenberg, ledarskribent…

  "Extremistiskt våld måste motarbetas lokalt"

  Daniel Norlander

  10 april, 2015

  Extremistiskt våld kanske planeras på nätet, men det drabbar ett lokalt geografiskt område. Därför behövs lokala aktörer för att motarbeta det. Det säger Daniel Norlander, huvudsekreterare åt Mona Sahlin, nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism, i en intervju med Brå.

  Filmfestival av unga med teman som rasism och HBTQ

  Close Up filmfestival

  1 april, 2015

  Nu är det dags för andra upplagan av Close Up Filmfestival. Under festivalen visas filmer gjorda av ungdomar, med teman som rasism, HBTQ och mobbning. Close Up Filmfestival är ett samarbete mellan föreningen TNB (Tidsnätverket i Bergsjön) och Kulturskolan Östra Göteborg. Syftet är att ge unga en möjlighet att uttrycka och…

  Nu utlyser Brå medel för 2015

  24 mars, 2015

  Nu kan lokala aktörer söka medel från Brottsförebyggande rådet (Brå) för att utvärdera brottsförebyggande insatser. Syftet är att ta vara på kunskap att sprida vidare som stöd för andra lokala aktörers arbete. Det Brå främst vill ha kunskap om, och som man kan söka ekonomiska medel för att genomföra, är…

  Göteborg får samordnare mot våldsbejakade extremism

  9 mars, 2015

  Nu tar Göteborgs Stad nästa steg i arbetet mot våldsbejakande extremism. Två nya tjänster med uppdrag att samordna arbetet över hela staden inrättas. Den ena tjänsten är redan tillsatt. Jobbet har gått till Zan Jankovski, som närmast kommer från Angereds stadsdelsförvaltning, där han bland annat varit chef för förebyggandeenheten inom…

  Här är programmet som ska göra Göteborg tryggare

  Programmet_webb
  Människor ska känna sig trygga att vistas i Göteborg, när som helst på dygnet, ute och inne. Hur det ska gå till beskrivs i ett nytt program – och hela staden ska vara med i arbetet. Dialog och samarbete - Ett samlat program för Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete…

  Hallå där, Agneta Essén, hur känns det?

  Nu är det äntligen antaget, programmet som Agneta Essén på Social utveckling arbetat utifrån ända sedan i våras. Här finns riktlinjerna för hur Göteborg ska bli en tryggare stad.     I mitten av december 2014 antog kommunfullmäktige Dialog och samarbete - Ett samlat program för Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Hur…

  Hallå där, Agneta Essén och Gunnel Falck! Vilka är ni egentligen?

  AG2_webb_600
  I Ung&Tryggs senaste nyhetsbrev träffade vi två nya medarbetare som har fokus på främjande och förebyggande arbete. Vilka är de? Och vad ska de göra här?   Agneta Essén, nu har du jobbat på Social Utveckling i två och en halv månad. Hur känns det? - Det är fortfarande precis…

  Göteborg har ny styrgrupp för positiv supporterkultur

  Fånga upp unga i riskmiljö och hitta en dialog med supportrarna. Det är några av de saker som samverkansgruppen i supporterfrågan jobbar med. Nu har de dessutom fått en egen styrgrupp. - Styrgruppen har haft ett par möten nu och det känns positivt, säger Maria Lundgren Dellgran på Ung&Trygg, som…

  Krönika: Så fortsätter vi jobba med unga supportrar

  Maria Lundgren Dellgran
  "Under året ska vi ha fortsatt inriktning på unga supportrar. Vi vill också verka för ett bra klimat under och kring matcher och ett bra mottagande av bortasupportrar. Det här är ett långsiktigt arbete, och det är med gemensamma krafter som vi kan arbeta för en positiv supporterkultur." Läs Marias…

  Brå - Brottsförebyggande rådet

  www.bra.se
  Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. Det gör de genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets reaktioner på brott.

  Brottsrummet - för elever och lärare

  www.brottsrummet.se
  På Brottsrummet.se kan elever och lärare hitta information om brott och brottslighet, till exempel om hot, trakasserier och kränkningar på nätet. Bakom Brottsrummet.se står Brottsförebyggande rådet (Brå) som bland annat ansvarar för brottsstatistiken i Sverige och regelbundet följer brottsutvecklingen. Ambitionen är också att samla ihop material från andra myndigheter, till exempel Brottsoffermyndighetens rättegångsskola och Kriminalvårdens Brott och straff för skolan.

  Förebyggande arbete i skolan

  www.bra.se
  Eftersom skolplikten är obligatorisk måste skolan vara en trygg miljö för de unga. Att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande i skolan fyller flera syften, exempelvis att öka tryggheten och minska brottsligheten i skolmiljön, och att undervisa barn och unga om brottslighet och dess konsekvenser inför deras inträde i vuxenlivet.

  Grannsamverkan

  www.samverkanmotbrott.se
  Grannars samverkan och samarbete med lokal polis är en metod att minska det som kallas vardagsbrottsligheten. Inbrott i bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen liksom skadegörelse är exempel på sådan brottslighet. Grannsamverkan har också betydelse för tryggheten i området. Det ökar känslan av trygghet att veta att grannar bryr sig om varandra och varandras egendom.

  Jag vill veta- info för barn

  jagvillveta.se
  Jag vill veta är en webbplats med bland annat spel, filmer och citat från barn och unga. För den yngsta målgruppen finns även en barnbok som arbetats fram i samverkan med Stina Wirsén. Boken handlar om att våga berätta, och om vuxnas ansvar att agera.

  MBU - Människan bakom uniformen

  goteborg.se
  Under ett antal månader får ungdomar chans att lära känna människan bakom uniformen och de som jobbar inom polis- och räddningstjänst får lära känna ungdomen under kepsen. MBU är en dialoginriktad utbildningsverksamhet för unga i åldern 15-20 år. Människan bakom uniformen startade i Kortedala efter ungdomsoroligheter och skadegörelse hösten 2009. Flera ungdomar visade då en kritisk och i vissa fall hatisk inställning till polis och räddningspersonal.

  Motverka nätmobbning! - råd till dig som är vuxen

  www.iis.se
  Råd till vuxna vad de kan göra för att förstå nätmobbning och stödja unga som utsatts (samarbete mellan BRIS och .SE)

  No Hate Speech Movement

  nohate.se
  Statens medieråd har fått i uppdrag av regeringen att genomföra Europarådets kampanj No Hate Speech Movement i Sverige. Kampanjens syfte är att höja kunskapen, särskilt hos barn och ungdomar, om främlingsfientlighet, sexism och liknande former av intolerans samt mobilisera för att främja mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet på internet.

  Polisens brottsförebyggande arbete

  polisen.se
  En av Polisens viktigaste uppgifter är att förhindra att nya brott sker. Mycket av Polisens brottsförebyggande arbete sker i samarbete med andra samhällsaktörer.

  SFM - Svenskt Forum för Medling och konflikthantering

  www.s-f-m.se
  En plattform för alla som jobbar med eller är intresserade av medling och konflikthantering.

  Skydda dig mot brott - polisens tips

  polisen.se
  Du kan göra många förebyggande insatser för att minska risken att utsättas för brott. Läs mer om det på Polisens webbplats.

  Tryggare, mänskligare Göteborg

  www.tryggaremanskligare.goteborg.se
  Tryggare, mänskligare Göteborg arbetade med trygghetsfrämjande och brottsförebyggande frågor i Göteborg under åren 2001-2011.

  Ungdomsbrott - Polisens arbete

  polisen.se
  Ett av Polisens viktigaste uppdrag är att förhindra ungdomar från att begå brott. Polisen är också skyldig att snabbt utreda vad som hänt när en ung person misstänks för att ha begått ett brott.

  Brott och trygghet - de senaste tio årens utveckling i Göteborg

  Publicerad 2014
  Rapporten Brott och trygghet - de senaste tio årens utveckling i Göteborg syftar till att ge en samlad bild av situationen på brotts- och trygghetsområdet i staden. Innehållet i rapporten bygger på en kombination av källor: polisens anmälningsstatistik, trygghetsundersökningar och register från sjukvården. Färre antal brott men ökad otrygghet I rapporten framkommer bland…

  Dialog och samarbete - program för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete

  Programmet_webbPublicerad 2014
  Dialog och samarbete är ett samlat program för Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Här anges riktningen för stadens arbete med frågorna. Programmet antogs i kommunfullmäktige i december 2014. Ladda hem som pdf Ladda hem Dialog och samarbete (pdf). Beställ tryckt version och sammanfattande broschyr Dialog och samarbete finns också som:…

  ViS - ett stöddokument om våld i skolan

  Publicerad 2012
  ViS - riktlinjer för Våld och allvarliga händelser i Skolan syftar till att ge skolpersonal stöd i olika situationer. Det kan handla om misshandel på skolan, stölder eller drogpåverkade elever. Manualen har tagits fram i samarbete  med rektorer och poliser.

  Detta är PiS - Polisanmälningar i Skolan

  PiS – Polisanmälningar i Skolan är en manual som beskriver när och hur en skola anmäler misstänkta brott till polisen. Manualen utgör en vägledning för skolan i olika typer av brottssituationer. Det kan handla om misshandel, olaga hot, sexuellt ofredande, stöld eller skadegörelse. Vägledning och råd till skolan Verksamhetschefer i…