Agneta Essen

Agneta Essén

Samordnare stadens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete

Telefon: 031-367 98 67
E-post: agneta.essen@socialresurs.goteborg.se

Agneta Essén är jurist i botten, vidareutbildade sig till polischef och tjänstgjorde som polischef i Värmland samt på Polishögskolan. Agneta har tidigare arbetat på Polisenheten på Justitiedepartementet som bland annat ämnesråd med särskild inriktning på samordning av departementets internationella polisfrågor. Närmast kommer hon från en tjänst som förvaltningschef inom socialtjänsten i Lysekils kommun.