Birgit Andrén

Birgit Andrén

Utvecklingsledare Våld i nära relationer

Telefon: 031-367 91 31
Mobiltelefon: 0727-41 46 65
E-post: birgit.andren@socialresurs.goteborg.se

Birgit Andrén är specialpedagog och förskollärare. Hon arbetar med att öka kunskapen om våld i nära relationer, med ett särskilt fokus på barn. Birgit har arbetat med att möta barn som lever med våld i sina familjer och familjer i kris. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med handledning och kompetensutveckling av pedagoger.