Christina_Wall

Christina Wall

Utvecklingsledare alkohol- och narkotikafrågor, återfallsprevention, Kunskapskällar'n

Telefon: 031-367 93 12
Mobiltelefon: 0704-67 56 10
E-post: christina.wall@socialresurs.goteborg.se

Christina Wall är socionom och har tidigare arbetat med missbruksbehandling i öppenvård. Idag arbetar hon på Kunskapskällar´n som är Göteborgs Stads kunskapscentrum för ANDT-frågor och leder anhöriggrupper på Behandlingsgruppen för drogproblem. Christina har arbetat med Återfallsprevention sedan 2006.