Karin_webb

Karin Patriksson

Utvecklingsledare alkohol- och narkotikafrågor, kartläggning tungt narkotikamissbruk, Kunskapskällar'n

Telefon: 031-367 91 09
Mobiltelefon: 0702-12 29 26
E-post: karin.patriksson@socialresurs.goteborg.se

Socionom som i många år arbetat med vuxna personer med missbruk inom boende och socialtjänst samt med ungdomar med missbruk i specialiserad öppenvård. Nu arbetar Karin på Kunskapskällar'n med ansvar för bland annat kartläggning av tungt narkotikamissbruk, bevakning av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård, utbildning i Haschavvänjningsprogrammet (HAP) med mera.