Pressansvarig Social resursförvaltning

Ulla-Carin Moberg, chef Verksamhetsstöd Social resursförvaltning
Telefon: 031-367 90 04
E-post: ulla-carin.moberg@socialresurs.goteborg.se

 

För specifika frågor gällande vårt arbete med:

 

Drogvaneundersökningen, ANDT-frågor (alkohol, narkotika, dopning, tobak), Trestad2 – storstadssatsning mot cannabis

Kia Benroth, informatör
Telefon: 031-367 93 47
Mobil: 0761-25 07 41
E-post: kia.benroth@socialresurs.goteborg.se

 

Stöd till social ekonomi, föreningsbidrag, Överenskommelsen, Idékom

Lotta Lidén, enhetschef Stöd till social ekonomi
Telefon: 031-367 94 54
E-post: lotta.liden@socialresurs.goteborg.se

 

Ung & Trygg, ungdomskriminalitet, sexuell hälsa, hivprevention, nätmobbning

Anna Brodin, informatör
Telefon: 031-367 91 21
Mobil: 0761-10 92 85
E-post: anna.brodin@socialresurs.goteborg.se

 

Våld i nära relationer, brottsutsatthet

Helena Amundsson, informatör
Telefon: 031-367 92 96
Mobil: 0702-39 79 70
E-post: helena.amundsson@socialresurs.goteborg.se