Behandling för personer med riskbruk, missbruk eller beroende av cannabis

Publicerad den

Behandlarens_perspektiv_Russell

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak) Cannabis Narkotika

Behandlarens_perspektiv_Russell Behandlares och klienters perspektiv och förändringsprocesser
Delrapport 1- Behandlares perspektiv: Metod och förhållningssätt

Hur ser öppenvårdsbehandling ut i praktiken för personer som använder cannabis? Vad kan man lära av behandlarnas erfarenheter för att förbättra vård och behandling? Kunskap om behandling i praktiken är en viktig del i ett evidensbaserat arbete.

Russell Turner, november 2014
FoU i Väst, Trestad2/Göteborg/Kunskapskällar´n- 2014

Liknande publikationer

Standing up!

Standing up, framsida
7 maj, 2015

 Stödgruppsverksamhet för anhöriga till personer med drogproblem Det här är en rapport om en stödgruppsverksamhet för anhöriga till personer med drogproblem. Det empiriska underlaget för…


Tjejer och cannabis

tjejer_och_cannabis_Gullberg
7 maj, 2015

– eller en oväntat lång semester! Det här är en studie om unga tjejer som har rökt mycket cannabis och som deltagit i behandlande insatser…


Lokal uppföljning av ungdomar med missbruksproblem vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö

Uppföljning-Mariamottagningarna
7 maj, 2015

 Denna rapport beskriver och diskuterar en modell för lokal uppföljning av ungdomar med missbruksproblem vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Projektet har bedrivits inom…


Ny årsrapport om narkotikasituationen i Sverige

8 december, 2014

Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndighetens rapport ”2014 National Report” beskriver bland annat Sveriges narkotikaanvändning, skador, brott, policyutveckling och åtgärder. Rapporten har gjorts i samarbete med bland andra rättsvårdande…


Behandling för personer med riskbruk, missbruk eller beroende av cannabis

20 november, 2014

Behandling för personer med riskbruk, missbruk eller beroende av cannabis: Behandlares och klienters perspektiv och förändringsprocesser Delrapport 1- Behandlares perspektiv: Metod och förhållningssätt Russell Turner,…