Detta är PiS – Polisanmälningar i Skolan

Publicerad den

Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande

PiS – Polisanmälningar i Skolan är en manual som beskriver när och hur en skola anmäler misstänkta brott till polisen.

Manualen utgör en vägledning för skolan i olika typer av brottssituationer. Det kan handla om misshandel, olaga hot, sexuellt ofredande, stöld eller skadegörelse.

Vägledning och råd till skolan

Verksamhetschefer i kommunen har tillsammans med rektorer och poliser skapat manualen. Förutom vägledning och råd, innehåller den också kontaktuppgifter till polisen som skolpersonal kan använda.

Mål att alla skolor gör likadant

Bakgrunden till PiS-manualen var bland annat att ungdomspolisen vid Ung & Trygg uppmärksammade stora olikheter mellan skolorna i Göteborg, angående vad som polisanmäldes. Det finns inte några nationella föreskrifter angående om, hur eller när polisen ska kopplas in vid incidenter/brottssituationer i skolan. Mot bakgrund av detta framförde Skolverket ett önskemål om att landets kommuner skulle ta fram riktlinjer för hur skolan skulle agera när ett brott begåtts.

Ur manualen:

”Skolan är en samhällsinstitution med goda förutsättningar att tidigt upptäcka unga personer som är på väg att hamna i utanförskap och utveckla ett destruktivt beteende. En polisanmälan ger viktiga signaler till den drabbade att vi vuxna/samhället står på hans/hennes sida samtidigt som det ger en signal till såväl gärningsmannen som övriga elever att ”detta är ett icke accepterat beteende.”

Vill du veta mer om PiS – Polisanmälningar i Skolan?

Kontakta Gunnel Falck på Ung & Trygg. Hon hjälper skolor med arbetet kring PiS och ViS (Våld i skolan). Gunnels kontaktuppgifter hittar du i rutan uppe till höger.

Liknande publikationer

Brott och trygghet – de senaste tio årens utveckling i Göteborg

22 januari, 2015

Rapporten Brott och trygghet – de senaste tio årens utveckling i Göteborg syftar till att ge en samlad bild av situationen på brotts- och trygghetsområdet i staden….


Dialog och samarbete – program för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete

Programmet_webb
29 december, 2014

Dialog och samarbete är ett samlat program för Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Här anges riktningen för stadens arbete med frågorna. Programmet antogs i…


ViS – ett stöddokument om våld i skolan

19 augusti, 2014

ViS – riktlinjer för Våld och allvarliga händelser i Skolan syftar till att ge skolpersonal stöd i olika situationer. Det kan handla om misshandel på…