Inventeringsrapport – Göteborgs Stad och medborgardialog

Publicerad den

Social utveckling

Inventering av Göteborgs Stads resurser och utbildningsbehov inom området medborgardialog

Liknande publikationer

Att upptäcka spelproblem

Rapport_spel
4 mars, 2015

Ett pilotprojekt vid ett socialkontor Med stöd av Folkhälsomyndigheten genomfördes en undersökning om förekomsten av spelproblem hos en klientgrupp på ett socialkontor i Göteborg. I…


Brott och trygghet – de senaste tio årens utveckling i Göteborg

22 januari, 2015

Rapporten Brott och trygghet – de senaste tio årens utveckling i Göteborg syftar till att ge en samlad bild av situationen på brotts- och trygghetsområdet i staden….