Lokal uppföljning av ungdomar med missbruksproblem vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö

Publicerad den

Uppföljning-Mariamottagningarna

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak) Cannabis Narkotika

Uppföljning-Mariamottagningarna Denna rapport beskriver och diskuterar en modell för lokal uppföljning av ungdomar med missbruksproblem vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Projektet har bedrivits inom ramen för den nationella satsningen mot ungdomars ökade användning av cannabis – Trestad2. .

Linnéuniversitetet, Trestad2/Göteborg/Kunskapskällar´n- 2015

Liknande publikationer

Behandling för personer med riskbruk, missbruk eller beroende av cannabis

Behandlarens_perspektiv_Russell
7 maj, 2015

 Behandlares och klienters perspektiv och förändringsprocesser Delrapport 1- Behandlares perspektiv: Metod och förhållningssätt Hur ser öppenvårdsbehandling ut i praktiken för personer som använder cannabis? Vad…


Standing up!

Standing up, framsida
7 maj, 2015

 Stödgruppsverksamhet för anhöriga till personer med drogproblem Det här är en rapport om en stödgruppsverksamhet för anhöriga till personer med drogproblem. Det empiriska underlaget för…


Tjejer och cannabis

tjejer_och_cannabis_Gullberg
7 maj, 2015

– eller en oväntat lång semester! Det här är en studie om unga tjejer som har rökt mycket cannabis och som deltagit i behandlande insatser…


Ny årsrapport om narkotikasituationen i Sverige

8 december, 2014

Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndighetens rapport ”2014 National Report” beskriver bland annat Sveriges narkotikaanvändning, skador, brott, policyutveckling och åtgärder. Rapporten har gjorts i samarbete med bland andra rättsvårdande…


Behandling för personer med riskbruk, missbruk eller beroende av cannabis

20 november, 2014

Behandling för personer med riskbruk, missbruk eller beroende av cannabis: Behandlares och klienters perspektiv och förändringsprocesser Delrapport 1- Behandlares perspektiv: Metod och förhållningssätt Russell Turner,…