Standing up!

Publicerad den

Standing up, framsida

Alkohol ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak) Cannabis Dopning Narkotika

Standing up, framsida Stödgruppsverksamhet för anhöriga till personer med drogproblem

Det här är en rapport om en stödgruppsverksamhet för anhöriga till personer med drogproblem. Det empiriska underlaget för studien utgörs av två stödgrupper för anhöriga, vilka genomfördes under hösten 2013 respektive våren 2014 vid Behandlingsgruppen Centrum-Väster, Social Resursförvaltning, Göteborgs Stad.

Björn Andersson, Anette Skårner
Göteborgs Universitet, Trestad2/Göteborg/Kunskapskällar´n- 2015

Liknande publikationer

Behandling för personer med riskbruk, missbruk eller beroende av cannabis

Behandlarens_perspektiv_Russell
7 maj, 2015

 Behandlares och klienters perspektiv och förändringsprocesser Delrapport 1- Behandlares perspektiv: Metod och förhållningssätt Hur ser öppenvårdsbehandling ut i praktiken för personer som använder cannabis? Vad…


Tjejer och cannabis

tjejer_och_cannabis_Gullberg
7 maj, 2015

– eller en oväntat lång semester! Det här är en studie om unga tjejer som har rökt mycket cannabis och som deltagit i behandlande insatser…


Lokal uppföljning av ungdomar med missbruksproblem vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö

Uppföljning-Mariamottagningarna
7 maj, 2015

 Denna rapport beskriver och diskuterar en modell för lokal uppföljning av ungdomar med missbruksproblem vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Projektet har bedrivits inom…


Ny årsrapport om narkotikasituationen i Sverige

8 december, 2014

Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndighetens rapport ”2014 National Report” beskriver bland annat Sveriges narkotikaanvändning, skador, brott, policyutveckling och åtgärder. Rapporten har gjorts i samarbete med bland andra rättsvårdande…


Behandling för personer med riskbruk, missbruk eller beroende av cannabis

20 november, 2014

Behandling för personer med riskbruk, missbruk eller beroende av cannabis: Behandlares och klienters perspektiv och förändringsprocesser Delrapport 1- Behandlares perspektiv: Metod och förhållningssätt Russell Turner,…