ViS – ett stöddokument om våld i skolan

Publicerad den

Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande

ViS – riktlinjer för Våld och allvarliga händelser i Skolan syftar till att ge skolpersonal stöd i olika situationer. Det kan handla om misshandel på skolan, stölder eller drogpåverkade elever. Manualen har tagits fram i samarbete  med rektorer och poliser.

Liknande publikationer

Brott och trygghet – de senaste tio årens utveckling i Göteborg

22 januari, 2015

Rapporten Brott och trygghet – de senaste tio årens utveckling i Göteborg syftar till att ge en samlad bild av situationen på brotts- och trygghetsområdet i staden….


Dialog och samarbete – program för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete

Programmet_webb
29 december, 2014

Dialog och samarbete är ett samlat program för Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Här anges riktningen för stadens arbete med frågorna. Programmet antogs i…


Detta är PiS – Polisanmälningar i Skolan

18 augusti, 2014

PiS – Polisanmälningar i Skolan är en manual som beskriver när och hur en skola anmäler misstänkta brott till polisen. Manualen utgör en vägledning för…