Konferens Ole Hultmann28 januari 2015 arrangerade Dialoga en konferens, ”Vem kan man lita på?”, för att synliggöra barn och unga med funktionsnedsättning. Denna grupp har en ökad risk att utsättas för våld av närstående eller via internet. Här finns material från konferensen.

Dokumentation 28 januari 2015

Programmet:

Inbjudan konferens 28 januari

Föreläsarnas bildpresentationer:

Malin Broberg, Riktat föräldrastöd och våldsutsatthet

Ole Hultmann, Hur frågar man om våld

Karin Torgny, Internet – en trygg plats för alla

Olof Risberg, Varför just jag