Välkommen till Kunskapskällar´n

  – Göteborgs Stads kompetenscentrum för frågor som rör alkohol, narkotika, dopning och tobak.

  Kunskapskällar’n vänder sig till dig som arbetar hälsofrämjande och drogförebyggande inom exempelvis  skola, socialtjänst, fritidsverksamhet och föreningsliv eller med vård och behandling i Göteborg. Här på webben hittar du bland annat nyheter, aktuell forskning och olika utbildningar.

Under rubriken Det här gör vi i vänstermenyn kan du läsa om Kunskapskällar´ns arbete inom ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak). Läs om vårt förebyggande arbete, exempelvis genom Trestad2, Effekt och Tänk Om och om hur vi arbetar inom området vård och behandling med bland annat Internationell samverkan och Återfallspreventiva samtal. Fördjupning inom området, fakta, forskning och publikationer hittar du här och på sidan för sakområdet ANDT. Våra kurser finns i Kalendariet och på sidan för Skräddarsydda uppdrag. Prenumerera också gärna på vårt nyhetsbrev.

Nya rapporter!

Standing up!
Stödgruppsverksamhet för anhöriga till personer med drogproblem
Rapport om en stödgruppsverksamhet för anhöriga till personer med drogproblem.
Göteborgs Universitet, Trestad2/Göteborg/Kunskapskällar´n- 2015

Tjejer och cannabis
– eller en oväntat lång semester!
Studie om unga tjejer som har rökt mycket cannabis och som deltagit i behandlande insatser organiserade av det offentliga samhället.
Västra Götalandsregionen, Trestad2/Göteborg/Kunskapskällar´n- 2015

Lokal uppföljning av ungdomar med missbruksproblem vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö
Rapporten beskriver och diskuterar en modell för lokal uppföljning av ungdomar med missbruksproblem vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Linnéuniversitetet, Trestad2/Göteborg/Kunskapskällar´n- 2015

Läs och ladda ner rapporterna här