S2020 står för socialt hållbar utveckling år 2020 och är ett uppdrag till alla förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad. S2020 är även namnet på den strategiska arbetsgrupp inom Social resursförvaltning som fungerar som en stödfunktion i stadens arbete med social hållbarhet. S2020 är från och med årsskiftet 2014-2015 en del av Social utveckling och den här sidan kommer fyllas på med information om oss och våra uppdrag.

Syftet med uppdraget S2020 är att se till att sociala frågor tas på allvar i kommunal planering på samma sätt som frågor om ekonomi och ekologi. Att motverka segregation ingår som en viktig del i arbetet, och det ska ske i samspel mellan de tre dimensionerna – den sociala, den ekonomiska och den ekologiska.

Är du intresserad av socialt hållbar utveckling och teman som vilken plats sociala frågor har i dagens stadsplanering, vem det är som arbetar för den sociala dimensionen och hur segregation kan motverkas? Bland S2020s initiativ finns också socialhallbarhet.se – en plattform för samtal, fördjupning och stödmodeller i arbetet för social hållbarhet.

 

frälsarbild_webb

Illustration: Vanja Larberg

Aktuellt

”Agera snabbt för stoppa livsfarlig spicetrend”

Drugnews Sverige har en långt framskjuten position när det gäller klassning av nya syntetiska droger. Men nya spicetrenden visar att…

”Barn till missbrukare tvingas hjälpa sina föräldrar”

DN Debatt 8 procent av svenska barn har en förälder som fått vård på grund av missbruk eller psykisk sjukdom…

test

23 juni, 2016

test testetstetstetstetstetstetstetstetstetste


Arbetar du med medborgardialog?

bubblor2
19 mars, 2015

Nu har du möjlighet delta i kompetenshöjande insatser inom området medborgardialog. Under våren erbjuder S2020 nu flera seminarier för dig som arbetar med dialog på något sätt.


S2020 är nu en del av Social utveckling

2 mars, 2015

S2020 står för socialt hållbar utveckling år S2020 och är sedan årsskiftet 2014-2015 en del av Social utveckling. S2020 är dels namnet på ett uppdrag…