Startsidan webbenStöd till social ekonomi har i uppdrag att stärka den sociala ekonomins aktörer genom att skapa förutsättningar som bidrar till att öka deras delaktighet i samhället.

Vi ger stöd till organisationer i form av verksamhetsbidrag, utvecklingsmedel, utbildningar, handledning, konferenser och dialogmöten.

Vi erbjuder dessutom konsultationer om Överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs stad och civilsamhällets organisationer. Vi har också uppdraget att samordna arbetet med att genomföra Den kommunala handlingsplanen om ökad samverkan som är kopplad till Överenskommelsen.

Vi erbjuder även konsultation om upphandlingsstöd och om avtalsmodellen IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap).

Vill du fördjupa dig inom området social ekonomi  hittar du forskning, fakta, länkar och publikationer under fliken sakområde: samverkan med social ekonomi. Du hittar våra kurser i Kalendariet och på sidan för Skräddarsydda uppdrag.

 

Aktuellt

Kurser i föreningsteknik och styrelsearbete

Kurs i föreningsteknik och styrelsearbete  I den här kursen går vi igenom typiska föreningsfrågor som styrelsens roll och ansvar, stadgar, hur beslutsprocessen…

test

23 juni, 2016

test testetstetstetstetstetstetstetstetstetste


Inkomna bidragsansökningar kommer vara synliga för alla

abstract background with a transparent sphere and tree
8 maj, 2015

Politikerna i Social Resursnämnd vill öka transparensen i bidragshanteringen som berör föreningar och organisationer. Av den anledningen har Social resursförvaltning fått i uppdrag att se om…


Förändringar i ansökningssystemet

4 maj, 2015

Vi har gjort en del förändringar i ansökningssystemet, men på grund av tekniska problem har de endast delvis kunnat genomföras. Några föreningar har redan fått information…


Kooperatörshuset avvecklas

29 april, 2015

I fjorton år har det kommunala Kooperatörshuset varit ett stöd för sociala arbetskooperativ som drivs och ägs av människor som befinner sig utanför den ordinarie…