Social utveckling genomför regelbundet kartläggningar och undersökningar samt tar fram rapporter inom våra områden. I rullistan
väljer du det område du är intresserad av.

illu2

  Behandling för personer med riskbruk, missbruk eller beroende av cannabis

  Behandlarens_perspektiv_RussellPublicerad 2015
   Behandlares och klienters perspektiv och förändringsprocesser Delrapport 1- Behandlares perspektiv: Metod och förhållningssätt Hur ser öppenvårdsbehandling ut i praktiken för personer som använder cannabis? Vad kan man lära av behandlarnas erfarenheter för att förbättra vård och behandling? Kunskap om behandling i praktiken är en viktig del i ett evidensbaserat arbete.…

  Standing up!

  Standing up, framsidaPublicerad 2015
   Stödgruppsverksamhet för anhöriga till personer med drogproblem Det här är en rapport om en stödgruppsverksamhet för anhöriga till personer med drogproblem. Det empiriska underlaget för studien utgörs av två stödgrupper för anhöriga, vilka genomfördes under hösten 2013 respektive våren 2014 vid Behandlingsgruppen Centrum-Väster, Social Resursförvaltning, Göteborgs Stad. Björn Andersson, Anette…

  Tjejer och cannabis

  tjejer_och_cannabis_GullbergPublicerad 2015
  – eller en oväntat lång semester! Det här är en studie om unga tjejer som har rökt mycket cannabis och som deltagit i behandlande insatser organiserade av det offentliga samhället. Tjejerna som medverkar har stor erfarenhet av alla aspekter kring cannabisrökning. Studien handlar om hur deras liv utvecklades under den…

  Lokal uppföljning av ungdomar med missbruksproblem vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö

  Uppföljning-MariamottagningarnaPublicerad 2015
   Denna rapport beskriver och diskuterar en modell för lokal uppföljning av ungdomar med missbruksproblem vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Projektet har bedrivits inom ramen för den nationella satsningen mot ungdomars ökade användning av cannabis – Trestad2. . Linnéuniversitetet, Trestad2/Göteborg/Kunskapskällar´n- 2015

  Att upptäcka spelproblem

  Rapport_spelPublicerad 2015
  Ett pilotprojekt vid ett socialkontor Med stöd av Folkhälsomyndigheten genomfördes en undersökning om förekomsten av spelproblem hos en klientgrupp på ett socialkontor i Göteborg. I rapporten redovisas resultatet av denna undersökning men också några av de frågor, problem och möjligheter som en organisation ställs inför vid implementering av en ny…